Menu

Bijeenkomst ‘Wonen in Binnensteden’

Het wonen in de (binnen)stad is de laatste jaren weer in trek. Toch worstelen veel steden met de vraag hoe ze het wonen op een aantrekkelijke manier kunnen combineren met werk en recreatie in de (binnen)stad. Daar komt nog eens bij dat het (her)ontwikkelen van locaties naar wonen kostbaar en complex is. Genoeg redenen voor het Platform Binnenstadsmanagement om juist nu meer aandacht te besteden aan het wonen in de binnenstad! In het najaar organiseert het Platform Binnenstadsmanagement een middagcongres over het wonen in de binnenstad.