Menu

Bijeenkomst 'Wonen in de Binnenstad'

Het Platform Binnenstadsmanagement heeft op vrijdag 6 oktober in Amsterdam de bijeenkomst 'Wonen in de Binnenstad, samenwerken en de rol van partijen' georganiseerd. Het wonen in de (binnen)stad is de laatste jaren weer in trek. Toch worstelen veel steden met de vraag hoe ze het wonen op een aantrekkelijke manier kunnen combineren met werk en recreatie in de (binnen)stad. Daar komt nog eens bij dat het (her)ontwikkelen van locaties naar wonen kostbaar en complex is. Genoeg redenen voor het Platform Binnenstadsmanagement om juist nu meer aandacht te besteden aan het wonen in de binnenstad!

 

Uitnodiging bijeenkomst wonen in de binnenstad

 

1. Binnenstedelijk bouwen en transformatie - Dino van Dal

2. De toekomst van binnenstedelijk wonen - Zef Hemel

3. Wonen in Binnensteden - Rian Vermeulen en Felix Wigman

4. Stedelijk Wonen - Marnix van Delft

5. Praktijk Wonen in de binnenstad - Case Amsterdam

 

Hieronder treft u nog een aantal links aan naar onderzoeksrapportages waar naar verwezen is tijdens de bijeenkomst.

Onderzoeksrapport gebiedstransformaties: ruimte voor durf en diversiteit

Vervolg MIRT-onderzoek /Uitvoering City deal; Complexe transformatieopgaven Zuid-Hollandse Steden

Rapport parkeren en verstedelijking

Stimuleren Stedelijk Wonen