Menu

Buitenlandse Excursie Zweden en Denemarken: 18 - 20 april 2018

Zweden loopt voorop als het gaat om samenwerking in binnensteden. Zowel tussen de verschillende partners in een binnenstad, als de samenwerking tussen de verschillende binnensteden. Ook de ontwikkelingen op het gebied van ‘place-making’ en het programmeren van een uniek detailhandels- en vrijetijdsaanbod zijn toonaangevend. Omdat Zweden veel inspiratie biedt voor Nederlandse binnensteden, organiseert het Platform Binnenstadsmanagement van 18 tot en met 20 april 2018 een buitenlandse excursie naar Zweden. Op het programma staat een bezoek aan de steden Kopenhagen, Borås en Göteborg.

 

De buitenlandse excursie wordt georganiseerd in samenwerking met de Zweedse organisatie voor centrummanagement (Svenska Stadskärnor). Het globale programma voor de excursie is opgenomen in de bijlage. Tijdens drie dagen wordt u door experts uit de steden meegenomen langs verschillende voorbeeldprojecten.

 

De reis stelt u als deelnemer in de gelegenheid om door middel van buitenlandse praktijkvoorbeelden informatie te vergaren over binnenstedelijke onderwerpen. Daarnaast zal er zeer veel gelegenheid zijn om collega-centrummanagers te ontmoeten op deze, naar verwachting, inspirerende buitenlandse excursie.

 

Kortom..

Wat kunt u van deze buitenlandse excursie verwachten? 

 • Kennis maken met inspirerende en vernieuwende binnenstedelijke concepten (detailhandel en leisure);
 • Leren van de aansprekende voorbeeldprojecten en ontwikkelingen;
 • Kennisnemen van de rol die toerisme, beleving en duurzaamheid speelt in binnensteden;
 • Informatie over de organisatie en samenwerking in Zweedse binnensteden, waaronder de sterke betrokkenheid van de vastgoedsector bij investeringen in binnensteden.
 • Informatie over de financiering van binnenstadsmanagement in Zweden;
 • Bezoeken van inspirerende steden en nieuwe binnenstedelijke projecten op het gebied van winkels en cultuur;
 • Ontmoetingen met Zweedse collega-binnenstadsmanagers, maar ook natuurlijk uw collega-reisgenoten, met uiteraard een sociaal programma;

Klik hier voor het volledige programma van deze studiereis.

 

Aanmelding

De inschrijftermijn voor deze activiteit is reeds verstreken.

 

Deelnamevoorwaarden Buitenlandse Excursie Zweden en Denemarken

Kosten
De kosten voor deelname:

 • Voor deelnemers en begunstigers van het Platform Binnenstadsmanagement bedragen de kosten € 1.250,- (exclusief BTW) per persoon.
 • Voor niet-deelnemers bedragen de kosten: € 1.600,- (exclusief BTW) per persoon.

Inbegrepen zijn:

 • Vliegreis vanaf Schiphol Amsterdam naar Zweden en terug.
 • Busvervoer tijdens het bezoek in Zweden.
 • 2 overnachtingen op basis van een eenpersoonskamer.
 • Tijdens de gehele reis ontbijt, lunch en diner (uitgezonderd diner op 20 april).
 • Uitgebreid documentatiepakket en verslaglegging na afloop.

Niet inbegrepen zijn:

 • Een reis- en annuleringsverzekering.

Deelname

 • Aanmelding kan uitsluitend via de website (www.binnenstadsmanagement.org) geschieden tot en met vrijdag 23 februari 2018 door het aanmeldingsformulier in te vullen.
 • Afmelding zonder verplichting tot betaling kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden tot en met 23 februari 2018.
 • In geval van verhindering is vervanging mogelijk, zonder extra kosten tot maximaal 21 dagen voor vertrek (datum ticketuitgifte).
 • Deelnemers ontvangen na aanmelding een factuur die binnen twee weken moet worden voldaan.
 • Het minimumaantal deelnemers is 19 en het maximum is 25. Deelname vindt in principe plaats in volgorde van inschrijving. Deelnemers en begunstigers van het Platform Binnenstadsmanagement ontvangen voorrang op deze reis. Bij veel animo kunnen er maximaal 2 personen per stad/organisatie deelnemen. Wij adviseren u dan ook vroeg in te schrijven om zeker te zijn van deelname.
 • In geval van afgelasting geven wij dit uiterlijk dinsdag 6 maart 2018 aan u door en worden reeds gedane betalingen gerestitueerd.
 • Deze reis vindt geheel op eigen risico plaats en het Platform Binnenstadsmanagement aanvaardt jegens haar en/of haar medewerkers en/of enige derden geen enkele aansprakelijkheid ter zake van schade of nadeel van welke aard dan ook.
 • Eventuele wijzigingen in het programma zijn voorbehouden.
 • Wij verwachten dat u als deelnemer aan de buitenlandse excursie de Engelse taal in voldoende mate beheerst om het programma te kunnen volgen en dat u in voldoende mate zelfredzaam bent. 

Meer informatie


Mocht u nog vragen hebben over deze studiereis kunt u contact opnemen met Marjolein Dikmans of Nienke van Gerwen: +31 (0)411 – 850 599,
platform@binnenstadsmanagement.org.