Menu

Inspiratiesessie ‘Visie op wonen in de binnensteden’

Handvatten voor een integrale en concrete aanpak

Wonen in de binnenstad wordt steeds populairder. Dat geldt niet alleen voor jongeren of studenten, ook gezinnen of ouderen willen graag weer wonen in het hart van de stad. Veel steden hebben daardoor het wonen weer hoog op de agenda staan. Ook omdat er een grote dynamiek bestaat tussen functies in de binnenstad; middelgrote en kleine steden zullen geconfronteerd blijven met (winkel)leegstand en zullen moeten transformeren. Grote steden krijgen veel meer te maken met menging van branches en functies (in bijvoorbeeld het proces van productie, kopen en verkopen). De voornaamste doelstelling is het realiseren van een aantrekkelijke binnenstad, ook op het gebied van wonen voor deze diverse doelgroepen.

 

luchtsingel_schieblock_pOm deze doelstelling in goede banen te kunnen leiden is een goede visie essentieel. Diverse steden worstelen nog met een concrete en passende invulling van dit beleid. Vaak heeft de visie hierdoor een meer algemene strekking, denk daarbij aan “het aanpassen van de woningvoorraad aan de doelgroep”, “het verduurzamen van de woningvoorraad” of “het aantrekkelijk maken van de binnenstad voor diverse doelgroepen”. Veel steden zijn zoekende in het maken van een goede doorvertaling naar gebieden en een concrete (integrale) aanpak. Niet alleen het wonen vindt namelijk een plek in de binnenstad, maar ook diverse andere functies moeten worden geïntegreerd om de binnenstad aantrekkelijk te maken. En dat kan soms zorgen voor conflicten. Hoe kunt u nu de stad levendig en tegelijkertijd leefbaar houden? Genoeg reden voor het Platform Binnenstadsmanagement om meer inzicht te geven in de manier waarop u kunt sturen en concreter kunt worden in de visie op het wonen in uw binnenstad!

 

Wij bieden u een inspirerend en interactief ochtendprogramma waarin we Rotterdam hebben gevraagd hun aanpak en vraagstukken te presenteren. Daarnaast staan ook de opgaves van het wonen in uw eigen binnenstad centraal. Een ochtend waar u veel inzicht en handvatten krijgt om zelf stappen te kunnen maken in de (doorvertaling) van uw eigen visie op wonen. Wat zijn de aandachtspunten voor wonen waar u in uw binnenstad rekening mee moet houden? Hoe kun u wonen een meer gepaste plek geven in de visie van uw binnenstad? Hoe verhoudt zich dat tot andere functies? Hoe maakt u een goede doorvertaling naar gebieden en uitvoering? En wat kunnen we leren van de aanpak vanuit het detailhandelsbeleid? Daarmee gaan we deze ochtend aan de slag. Uiteindelijk is het doel namelijk nog steeds dat het centrum een bruisende plek is waar het goed leven en vertoeven is.

 

Locatie: Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (achter het Stadhuis), Rotterdam
Datum: Vrijdag 21 september 2018, 9.00 uur tot 14.00 uur
Parkeren: Parkeergarage WTC Beursplein of Stadsgarage Meent
OV: Trein - Station Rotterdam Centraal (10 minuten lopen)
Metro - Rotterdam Stadhuis

 

Programma

9.00 uur Ontvangst met koffie en thee

09.15 uur  Opening en introductie op het thema

09.30 uur  Integrale aanpak op wonen in de Rotterdamse binnenstad

10.15 uur  Korte pauze – met een drankje en snack

10.30 uur  Workshop in spelvorm: inzicht in de opgaves en aanpak voor wonen in uw binnenstad

12:00 uur Resultaten van de workshop

12.30 uur Uitwerking van de visie op wonen in de Rotterdamse binnenstad

13.00 uur  Afsluiting en lunch

 

In onderstaande link treft u het programma aan.

Uitnodiging Inspiratiesessie Visie op wonen in de binnenstad

 

Toelichting op programma

Integrale aanpak en visie op wonen in de Rotterdamse binnenstad
Rotterdam heeft vanaf 2008 gericht en consequent ingezet op de binnenstad als City Lounge. Sindsdien zijn grote stappen gemaakt in het versterken van de binnenstad. Het aantal banen, bezoeken maar juist ook het aantal bewoners groeit. De kwaliteitsverbetering middels verdichting, vergroening, en verlevendiging van de binnenstad maken dat bewoners, bezoekers en mensen die er werken zich prettiger voelen in de stad en er langer blijven. Het grote aantal particuliere investeringen in de binnenstad toont dat ook ondernemers vertrouwen hebben in de binnenstad. En juist in de binnenstad leidt kwaliteitsverbetering tot waardecreatie. Daarnaast heeft een aantrekkelijke binnenstad ook positieve gevolgen voor de ontwikkelingen in de stad als geheel. De nieuwe visie van Rotterdam genaamd “de binnenstad van morgen” vormt een inspirerend verhaal hoe u kunt omgaan met het wonen in uw binnenstad. Vooral ook in relatie tot de andere functies waarop u wilt inzetten. De lezing is input en inspiratie voor de vervolgworkshop en houdt u een spiegel voor wat betreft uw aanpak voor wonen in relatie tot andere functies in uw binnenstad, om zo te komen tot een integraal verhaal.


Workshop in spelvorm – inzicht in de opgaves en aanpak voor wonen in uw binnenstad
Tijdens deze workshop gaat u in kleine groepjes aan de slag met (de opgaven van) wonen in uw eigen binnenstad. We geven u handvatten voor de visie voor het wonen in uw binnenstad. Dit omdat het in de praktijk de uitdaging is om dit concreet te maken en zorgen voor een goede afstemming tussen de verschillende beleidsterreinen en het concreet maken van de visie naar gebieden en acties. Door middel van een spelvorm gaat u het gesprek aan met steden en leert u van elkaar.

 

U kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldformulier.

Voor de deelnamevoorwaarden verwijzen wij u naar onderstaande link.

Deelnamevoorwaarden Inspiratiesessie visie op wonen in de binnenstad