Menu

Studiemiddag ‘Samenwerken, meedoen en samendoen

Samenwerking in onze binnensteden is sterk in ontwikkeling. De scope en de samenwerkingsvorm veranderen, alsook de betrokken partijen. Hierdoor worstelen binnenstadsmanagementorganisaties veelal met dezelfde vraagstukken. Hoe zorg je ervoor dat het draagvlak en het organiserend vermogen onder ondernemers en vastgoedeigenaren versterkt wordt? Hoe kies je samen koers, maak je onderscheidende keuzes en boek je tastbare resultaten? In het najaar organiseert het Platform een studiemiddag, waarbij steden gezamenlijk concreet aan de slag gaan met vraagstukken die binnensteden in de dagelijkse praktijk tegen komen. De studiemiddag biedt daardoor iedere professional doelgerichte handvaten om de binnenstad te versterken.