Menu

Themabijeenkomst 'Haak aan op de binnenstad'

Positioneren, profileren en aanhaken van randkwartieren

Er is veel dynamiek aan de randen van binnensteden. Vaak verrassende plekken waar creatieve ondernemers en pioniers van vernieuwende concepten te vinden zijn. Ook gebieden die te maken hebben met vergelijkbare uitdagingen rond thema’s als positionering, imago, identiteit en aansluiting op het centrumgebied. Denk bijvoorbeeld aan Tilburg met de Piushaven en Spoorzone, Nijmegen met de Waalkade, Enschede met het Polaroidgebied, Maastricht met Belvedère en Venlo met Q4. Ook middelgrote en kleinere steden kennen dit type plekken, zoals het Steenwijkerdiep in Steenwijk, Jazz-city in Roermond, het Berghkwartier in Oss en de Boreel in Deventer. Maar welke factoren bepalen eigenlijk het succes? Hoog tijd om dit thema samen te verdiepen!

 

DenHaag4

 

DenHaag1Tijdens de themabijeenkomst op 17 mei gaan we op onderzoek uit in Den Haag, waar het Zeeheldenkwartier zo’n gebied vormt. De betrokken partijen hebben met een actieve aanpak zichtbare resultaten geboekt. Het Zeeheldenkwartier presenteert zich als hét kwartier voor speciale zaken, ‘waar zelfs de ervaren zeeheld wordt verrast’. De wens van het Zeeheldenkwartier voor de komende periode is sterker aan te haken op de binnenstad, wat aansluit bij de ambitie van de binnenstad om het werkveld te verbreden. Tijdens een ontdekkingstocht in dit gebied gaat u ervaren welke onderdelen u gaan verrassen en inspireren, maar ook welke zaken wellicht beter kunnen of anders moeten. Natuurlijk maken we ook de vertaalslag naar uw eigen stad, zodat u met een schat vol inspiratie terug naar huis kunt varen.

 

De themabijeenkomst biedt u inspiratie en concrete tips aan de hand van het Haagse Zeeheldenkwartier om in uw eigen stad aan de slag te gaan met het positioneren en aanhaken van randkwartieren op uw binnenstad.

 

Locatie: Korzo, Prinsestraat 42 in Den Haag
Datum: 17 mei 2018
Tijd: 12:00 uur – 16:30 uur

 

Programma

12:00  uur  Ontvangst met lunch  
12:30 uur Welkom door Felix Wigman en Ad Dekkers  
12.40 uur Introductie op het Zeeheldenkwartier door Achou Zhang  
13.00 uur Start van de ontdekkingstocht in groepen door het Zeeheldenkwartier  
14.50 uur Terug op locatie:
1. Iedere groep maakt een beeldverslag van de ontdekkingstocht en beantwoordt een korte vragenlijst over het Zeeheldenkwartier (20 min)
2. Iedere deelnemer vertaalt via een digitale vragenlijst (inzet online tool) de opgedane ervaring naar de eigen stad (20 min)
 
15:30 uur Presentatie per groep van de beeldverslagen over het Zeeheldenkwartier  
16.00 uur Eerste resultaten onderzoek aanwezige binnensteden  
16.25 uur Afronding  
16.30 uur Borrel  

 

Opzet van de middag

DenHaag2Na de lunch en een korte introductie gaan we in groepen op ontdekkingstocht door het Zeeheldenkwartier. Het Zeeheldenkwartier was een wijk met een “rauw” randje die veranderd is in een “trendy” wijk. Gevestigde en nieuw gevestigde ondernemers hebben zich gebundeld in de BIZ Zeeheldenkwartier, samen met de bewoners is de wijk getransformeerd in een gezellig woon- en winkelgebied. Maar wat beleeft u als deelnemer ter plekke? Komt de werkelijkheid overeen met (online) beeldvorming en het verhaal? Welke elementen passen bij het beeld? En waar liggen kansen voor versterking? Op welke wijze kan het Zeeheldenkwartier sterker aansluiten op de binnenstad? Wat is daarin van belang, zowel online als offline? Welke concrete verbeterpunten zijn te benoemen? En hoe kunnen deze door de betrokken partijen worden gerealiseerd? Wie is aan zet? Tijdens de ontdekkingstocht zult u niet alleen kennismaken met het gebied maar ook met een aantal van de ondernemers en betrokkenen. Zij zullen u vertellen hoe zij het in het Zeeheldenkwartier doen, welke innovaties zij hebben toegepast en welke transformaties het gebied al heeft doorgaan.

 

Bij terugkomst op locatie krijgen de groepen gelegenheid om de opgedane ervaringen in het Zeeheldenkwartier terug te koppelen, zowel in beeld als woord. Daarbij wordt eveneens met een online tool de vertaling gemaakt naar de eigen stad, waarvoor de deelnemers al één en ander hebben aangeleverd, om hierop nader in te zoomen. De gegevens worden ter plekke verwerkt en de eerste resultaten gepresenteerd. Na afloop vatten wij de verzamelde gegevens samen in een kennisdossier over het onderwerp.

 

Schrijf u nu in!

Wilt u zich opgeven? Dat kan door middel van onderstaand formulier. Deelnemers en begunstigers van het Platform Binnenstadsmanagement kunnen deze bijeenkomst met twee personen gratis bijwonen. Voor organisaties die niet zijn aangesloten bij het Platform Binnenstadsmanagement bedraagt het deelnamebedrag € 350,- (exclusief BTW). Hieronder treft u de volledige deelnamevoorwaarden aan.

Deelnamevoorwaarden Themabijeenkomst 17 mei

 

Let op!
Vanwege de opzet van deze themabijeenkomst is er voor het middagprogramma ruimte voor maximaal 50 deelnemers. Bij meer dan 50 aanmeldingen wordt overwogen om een tweede middag te organiseren op vrijdag 18 mei van 12.00 uur tot 16.30 uur. Wees dus snel met aanmelden, wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

 

Voorbereiding gevraagd
Ter voorbereiding ontvangen de deelnemers een digitale vragenlijst over een randkwartier in de eigen stad, waar deze thematiek speelt. Tijdens de themabijeenkomst krijgt het onderzoek een vervolg om zo de prioriteiten voor uw eigen gebied helder te krijgen.