Binnenstadsbarometer

Het Platform Binnenstadsmanagement brengt data en ontwikkeling bij elkaar in de Binnenstadsbarometer. De Binnenstadsbarometer vormt een landelijke monitor voor binnensteden en maakt inzichtelijk hoe de binnensteden van Nederland zich ontwikkelen en scoren ten opzichte van elkaar. Door de combinatie van diverse databronnen geeft de barometer een integraal beeld van de ontwikkeling op de diverse thema’s uit de binnenstad. De Binnenstadsbarometer wordt door het Platform Binnenstadsmanagement ingezet voor de Verkiezing Beste Binnenstad.

De Binnenstadsbarometer is raadpleegbaar via www.debestebinnenstad.nl. Alle deelnemers van het Platform Binnenstadsmanagement worden meegenomen in deze barometer.

Opbouw Binnenstadsbarometer

In de barometer worden de volgende zes thema’s onderscheiden:

  1. Economie: De economische activiteiten in de binnenstad, en de toegevoegde waarde hiervan voor de verscheidenheid aan stakeholders.
  2. Veerkracht: De mate waarin een binnenstad, door een veelzijdigheid en hoge dichtheid van middelen, functies, en doelgroepen schokbestendig kan reageren op de effecten van economische, sociale, en klimatologische veranderingen.
  3. Inclusiviteit: Een inclusieve binnenstad waar deelname aan maatschappelijke activiteiten, diensten, cultuur, recreatie, entertainment, wonen, en werken, voor iedereen toegankelijk is. Een binnenstad voor iedereen en als doorsnede van de maatschappij.
  4. Identiteit: De eigenheid van de binnenstad en de mate waarin deze eenduidig en herkenbaar wordt uitgedragen in georganiseerde activiteiten, bebouwde omgeving, en de branding van de binnenstad.
  5. Governance: De mate van effectiviteit en doeltreffendheid van de samenwerking- en organisatiekracht tussen stakeholders van een binnenstad om in het beleid gestelde doelstellingen te behalen.
  6. Levendigheid: Een bruisende binnenstad die een brede variatie aan activiteiten biedt, die invulling geven aan de wensen van verschillende doelgroepen, met verschillende bezoekredenen, op diverse tijdstippen van de dag en het jaar.

Deze site maakt gebruik van cookies om uw surfen te optimaliseren.