Binnenstadsbarometer

Hoe staat jouw stad ervoor in vergelijking met andere binnensteden in Nederland? Van welke binnensteden kan jouw binnenstad leren? De Binnenstadsbarometer van het Platform Binnenstadsmanagement biedt het antwoord. De Binnenstadsbarometer maakt aan de hand van data de ontwikkeling in jouw binnenstad en alle andere binnensteden in Nederland inzichtelijk. In één oogopslag zie je op welke thema’s jouw binnenstad zich goed ontwikkeld en op welke thema’s je kunt leren van andere binnensteden.

Wat is de Binnenstadsbarometer?
Via de Binnenstadsbarometer wordt de ontwikkeling in een binnenstad op themaniveau inzichtelijk gemaakt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse databronnen.

De Binnenstadsbarometer meet de ontwikkeling van alle binnensteden op dezelfde manier, waardoor het mogelijk is om de ontwikkeling in jouw binnenstad te vergelijken met andere binnensteden. Met de Binnenstadsbarometer draagt het Platform Binnenstadsmanagement bij aan de standaardisatie van het monitoren van de prestaties van de binnensteden te meten. Door de toegankelijke weergave is eenvoudig te bepalen hoe een binnenstad zich heeft ontwikkeld en hoe de binnenstad scoort ten opzichte van andere binnensteden in Nederland.

De Binnenstadsbarometer kan gebruikt worden door gemeenten en centrumorganisaties om de ontwikkeling in de binnenstad te volgen en eventueel tijdig bij te sturen. Bovendien biedt de barometer een extra onderbouwing voor de opstelling van ontwikkelings- en investeringsplannen voor de binnensteden.

Hoe is de Binnenstadsbarometer opgebouwd?
In de barometer onderscheiden we de volgende zes thema’s:

 • Activiteit & Gebouw: de economische functies die een plaats hebben in de binnenstad en gebruik maken van het vastgoed.
  Detailhandel, vastgoed, horeca, bedrijven, vestigingsklimaat, vastgoedwaarden, bezoekersaantallen, leisure, recreatie, warenmarkt
 • Innovatiekracht: de manier waarop de binnenstad inspeelt op nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen en deze toepast in de binnenstad, zoals digitalisering / technologisering en duurzaamheid.
  Duurzaamheid, energieneutraal, klimaatadaptatie, vergroening, weersbestendig, milieu, ecologie, digitalisering, online
 • Bereikbaar & Toegankelijk: de manier waarop en het gemak waarmee de binnenstad kan worden bereikt en toegankelijk is voor verschillende doelgroepen
  Bereikbaarheid, mobiliteit, openbaar vervoer, toegankelijkheid, rolstoelvriendelijk, langzaam vervoer, fiets, wandelen,
 • Eigen & Uniek: de eigenheid en het onderscheidend vermogen van de binnenstad en de manier waarop de binnenstad haar DNA uitdraagt in de vorm van georganiseerde activiteiten, (online/offline) branding en tastbare elementen in de ruimte.
  DNA, Marketing, Historie, Beleving, Evenementen, Uitingen in openbare ruimte, online/offline profilering, branding, gastvrijheid
 • Samenwerking: De mate van effectiviteit en doeltreffendheid van de samenwerking- en organisatiekracht tussen de partijen in een binnenstad om de gezamenlijke doelstellingen te behalen.
  Organisatiegraad, samenwerking, communicatie, financiële bijdrage, visievorming, partner
 • Leefbaar & Sociaal: Een binnenstad met een aangenaam woonklimaat, woningen voor diverse doelgroepen en woonwensen en een passend voorzieningenniveau (o.a. onderwijs, gezondheidszorg).
  Woningaanbod, openbare ruimte, spelen, zorg, onderwijs, diversiteit bewoners, demografie, inkomens, veiligheid

Voor wie?
De Binnenstadsbarometer is online beschikbaar voor alle leden van het Platform Binnenstadsmanagement (vanaf 200 publieksgerichte functies).