Menu

Blog

Het jaarthema van Platform Binnenstadsmanagement is ‘transformatie’. In de blogs geven professionals hun visie op diverse actuele binnenstedelijke onderwerpen, waarin dit jaar het onderwerp transformatie centraal staat.


Blog