Menu

'Beleving in de binnenstad: van pop-up store naar pop-up park' door Ingrid Janssen

De hardware van de binnensteden is dik in orde, zegt Ingrid Janssen in deze blog. Het is belangrijk dat de software ook goed is. Janssen laat in deze column een aantal voorbeelden zien van steden waar de binnenstad bruist.

 

Lopen binnensteden leeg? Welnee, de binnenstad leeft meer dan ooit te voren. U dacht toch niet dat de binnenstad het verliest van het online winkelen? Als lid van de jury van de verkiezing 'Beste Binnenstad 2015-2017' heb ik met eigen ogen kunnen zien hoe de Nederlandse binnenstad er voor staat. En soms is dat verrassend goed! Naast de pop-up store doet ook het pop-up park zijn intrede. En dit is alles behalve een zwaktebod.

 

In economische hoogtijdagen is veel geïnvesteerd in Nederlandse binnensteden. Dit allemaal ter versterking van de concurrentiepositie. Binnensteden mochten het immers niet afleggen tegen nieuwe centra op nieuwe locaties. Marktpartijen ontwikkelden nieuw winkelvastgoed binnen het bestaande stedelijke weefsel. Gemeenten investeerden in de openbare ruimten wetende dat bestrating, groen en straatmeubilair van grote invloed zijn op de belevingswaarde van de binnenstad. Het resultaat zijn binnensteden met een bijna perfect winkeldecor. Voeg er nog een vleugje historie aan toe met monumentale gebouwen zoals we die in Dordrecht kennen, en je bevindt je welhaast in de wereld van Anton Pieck. De hardware is dik in orde. Dit geldt zeker voor de binnensteden genomineerd voor de titel beste binnenstad. Maar of dit ook voor de software opgaat, is de vraag. Een terugloop in bestedingen, omvallende ondernemers en leegstand liggen op de loer.

 

Bezoekers bepalen het succes

De winkelomgeving kan nog zo schoon en visueel aantrekkelijk zijn, het aantal bezoekers bepaalt het succes. En dat maakt het verschil. De stad is in trek, zeker bij jongeren. Maar dat geldt niet voor alle Nederlandse binnensteden. De contrasten zijn groot. Stedelijke gebieden zoals in de Randstad doen het goed, andere regio’s hebben te maken met vergrijzing en krimp. En de gevolgen van het online winkelen voelen alle binnensteden. Toekomstbestendige binnensteden zijn de binnensteden die keuzes durven te maken. Compacter als het moet. Finalist Roermond laat zien dat door te kiezen voor een compactere binnenstad de routing kan worden versterkt.

Wat een goed functionerende binnenstad onderscheidt van de mindere, is dus niet het krimpend draagvlak. Het is juist de wijze waarop de binnenstad hierop inspeelt. De echte kracht van de binnenstad zit ‘m niet meer in de winkelfunctie. Een sterke binnenstad is in staat cultuur, evenementen, horeca en de fysieke ruimte met elkaar te verknopen. Interessant om in dit kader te lezen is de publicatie “What’s in the store”, waarin de binnenstad in 2035 wordt geschetst: 'Stedelijkheid staat in 2035 voor verwevenheid van functies als retail, horeca, vrijetijd, cultuur en niet-materiele aspecten als comfort, emotie en beleving… Kunst en cultuur mogen zich daarbij verheugen in een grote populariteit. Het ervaren van kunst en cultuur appelleert aan het gevoel van bezinning, zingeving en zelfreflectie. Musea worden meer open, worden van iedereen, met aan-vullende activiteiten voor jong en oud.'

 

Onderwijs, kunst en cultuur worden werweven

Ik kan u vertellen dat dit toekomstbeeld voor enkele finalisten van de beste binnenstadverkiezing al werkelijkheid is. Zo versterkt de binnenstad van Dordrecht haar identiteit met de opening van het museum Het Hof van Nederland. Onderdeel van dit museum is het regionaal archief met een mooie studiezaal en educatieve programma’s voor alle leeftijden. Onderwijs, kunst en cultuur worden op deze wijze verweven met andere binnenstedelijke activiteiten. Gouda, winnaar in de categorie middelgrote binnensteden, versterkt haar binnenstad met de opening van De Lichtfabriek. Een stukje industrieel erfgoed waar horeca wordt vermengd met theater en muziek.

 

Ik nodig u uit de finalisten van de beste binnenstadverkiezing te bezoeken. En ga dan niet meteen op bezoek bij de eyecatchers van vandaag zoals de Markthal in Rotterdam, maar ga juist naar de rafelrandjes van de binnenstad. Daar gebeurt het! Beleef hoe een met crowdfunding gefinancierde voetgangersbrug nieuw publiek trekt en nieuwe investeringen uitlokt (zie www.luchtsingel.org). Zie hoe nieuw ondernemerschap een plek krijgt in aanloopstraten als De Meent of De Witte de Withstraat.

 

De nieuwe binnenstad bruist

Maar bovenal, ervaar hoe cultuur en evenementen een integraal onderdeel uitmaken van een binnenstadbezoek. De nieuwe binnenstad bruist, is vluchtig, dynamisch, flexibel en hybride. Dit laat zich maar moeilijk vertalen in stenen en lange huurcontracten. Het mooiste antwoord op al die dynamiek kreeg ik in Rotterdam. Met een pop-up park en een reusachtig kunstgras tapijt werd een nieuwe vorm van beleving toegevoegd aan een oud plein. Laten we het concept van de pop-up store en het pop-up park niet zien als een pleister tegen leegstand en verloedering. Integendeel. Het speelt in op de behoefte van de binnenstadbezoeker die verrast wil worden, wil ontmoeten, beleven, verblijven en zich wil verwonderen. Iets wat in een online-winkelomgeving verdomd lastig is.

 

Lees meer

Beste Binnenstad 2015-2017
What’s in Store? 1995 – 2015 – 2035
The Flying Grass Carpet terug in Rotterdam

 

Ingrid    Ingrid Janssen

 

   Associate Professor Real Estate Management
   TIAS School for Business and Society

 

 

 

 

 

 Reageren