Menu

'Citymaking' door Leon Grunberg

Sinds een jaar is Citymaking het sleutelwoord in de Binnenstad van Breda. Citymaking staat voor een proces waarbij de (binnen) stad wordt gemaakt door partners die er bij betrokken willen zijn. Van detailhandel en horeca tot zakelijke dienstverleners, kunst en (beeld)cultuur kan men in dit traject een rol spelen.

 

Een Initiatiefgroep van betrokken bedrijven uit de Binnenstad en medewerkers van de gemeente heeft veel energie losgemaakt door bedrijven te bevragen naar hun wensen voor de toekomst van de binnenstad. Immers, de bezoekersaantallen lopen terug en Breda ontkomt niet aan de landelijke tendensen op het gebied van internetaankopen, leegstand en teruglopende koopavonden.

 

De Bredase binnenstad ziet citymaking als goed instrument om de positie van de binnenstad te versterken en wil graag bijdragen aan citymaking. De initiatiefgroep ‘Breda Next’ is nu een projectgroep geworden en werkt met de stad aan een scherper profiel, een betere kwaliteit en meer samenhang en samenwerking in de binnenstad op het gebied van marketing, toerisme en centrummanagement.

 

Een concreet resultaat uit de initiatieffase citymaking is de aanstelling van kwartiermaker Leo Grunberg, die sinds september aan de slag is gegaan om meer samenwerking tussen de verschillende vertegenwoordigers van de binnenstad en ook daarbinnen te realiseren. Hij is samen met de projectgroep reeds aan de slag met een aantal quick wins die het verblijfsklimaat moeten verbeteren. Hierbij gaat het onder andere om feestverlichting voor de gehele binnenstad, gratis wifi, stadsplattegronden en signingprojecten.


Daarnaast is de kwartiermaker bezig met het opstellen van gebiedsprofielen voor de deelgebieden van de binnenstad zodat de authenticiteit van deze deelgebieden versterkt kan worden ten aanzien van branchering, evenementen, inrichting, maar ook marketing en promotie. Tegelijkertijd is het nodig dat Breda als geheel een sterke marketingpropositie gaat ontwikkelen. Daarvoor wordt nu intensief samengewerkt met citymarketing en de sector toerisme en hospitality. Citymaking gaat in dat opzicht verder dan alleen de binnenstad. Ook de beeldcultuursector, die in Breda groot is vertegenwoordigd, wordt betrokken bij plannen om de binnenstad spannender en gastvrijer te maken. In het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte kan hun rol aanzienlijk groter zijn.


Tenslotte is de Kwartiermaker verantwoordelijk voor het opbouwen van een Ondernemersfonds dat er in 2015 zal zijn. De eerder genoemde gebiedsprofielen zijn daarvoor de inhoudelijke dragers. Daarnaast zal er en nieuwe binnenstadsmanagementorganisatie worden opgezet, waarin alle stakeholders worden vertegenwoordigd.

 

Op dit moment wordt vanuit straatniveau weer gewerkt aan een stevige binnenstadsorganisatie. Recent zijn voorzitters van de winkelstraten van Breda naar Antwerpen geweest om zich te laten inspireren in de winkel van de toekomst. Niet alleen goed vanuit het vakgebied gezien, maar ook voor de onderlinge cohesie. Breda staat er op om initiatieven die goed zijn voor de stad te verknopen en een doorstart te maken met haar centrumontwikkelingen. Blijf ons volgen.

 

Leo Grunberg

 

 

 

 

 

 

Leo Grunberg
Kwartiermaker Binnenstad Breda

 

 Reageren