Menu

'CultuurDeals in de nieuwe winkelstraat!' door Peter Joziasse

De Retailagenda van Minister Kamp daagt iedereen uit om samen te werken aan een toekomstbestendige winkelomgeving.  Prachtig!  Iedereen heeft het over het belang van samenwerking tussen overheden, ondernemers en investeerders. Perfect!  En veel gemeentes hebben inmiddels een RetailDeal getekend en zijn aan de slag met De Nieuwe Winkelstraat. Prima! Maar u voelt hem al aankomen. De RetailDeals missen iets essentieels. En dat is de concrete inbreng van Kunst en Cultuur. De afgelopen jaren wordt het belang van cultuur voor het nieuwe winkelen steeds meer genoemd. Dat is terecht! Theaters, bibliotheken, musea, festivals, cultureel erfgoed, kunstenaars  praten steeds meer mee over de toekomst van de binnenstad. Dat is mooi!

 

Het ontbreekt echter aan een gezamenlijke visie en beleid op “cultureel winkelen”. We missen ook  genoeg concrete acties. Het blijft te veel bij praten. En dat is niet goed! Dus Minister Kamp en Minister Bussemaker, de Retailagenda heeft creatieve CultuurDeals nodig! Tijd voor een kop koffie samen?

 

CultuurDeals komen niet vanzelf….

Als we kijken naar de huidige relatie tussen detailhandel en cultuur, dan hebben we te maken met twee gescheiden werelden. Daar waar het Ministerie van Economische Zaken spreekt over “handel en horeca” denkt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in termen van “vrije tijd en cultuur”. Tevens is het opvallend om te zien dat de retailers spreken over de kopende klant. Terwijl de cultuursector denkt in termen van het vermaken van het publiek.  Het is een uitdaging om beide werelden samen te brengen, zodat ze elkaar meer gaan versterken. Die synergie is echt noodzakelijk omdat aan de ene kant de detailhandel haar aantrekkingskracht opnieuw moet gaan uitvinden. En aan de andere kant moeten de cultuurorganisaties op zoek naar hun maatschappelijke waarde en rol in stad en dorp.

 

CultuurDeals zorgen voor kansen

Er ontstaan nieuwe kansen als retail op een nieuwe manier gaat samenwerken met cultuur, creatieve industrie, horeca en leisure. De nieuwe winkelstraat heeft meer aantrekkingskracht nodig en culturele instellingen kunnen hier een hele belangrijke rol spelen. Ze weten hoe het publiek te vermaken en te zorgen voor beleving. Het gaat hierbij om nieuwe combinaties, nieuwe momenten en nieuwe plekken. Wat nu als we het winkelcentrum zien als theater? Wat nu als de  boekenwinkel op een nieuwe manier samenwerkt met de plaatselijke bibliotheek. En wat gebeurt er als het dorp zichzelf ziet als openlucht museum?

 

Consumenten willen Cultureel Winkelen!

Winkelend publiek heeft namelijk steeds meer behoefte aan verschillende vormen van beleving. Het puur kopen van producten is onder invloed van online winkelen tenslotte minder relevant aan het worden. Consumenten willen niet alleen kopen, maar juist ook een passende experience. En juist de kunst- en cultuursector weet goed hoe je kan zorgen voor deze beleving. Ze weten hoe je als winkelgebied boeiende verhalen kan vertellen. Storytelling & Touchpoints in de binnenstad! Het is een kans om samen met de cultuursector de binnenstad opnieuw te gaan “programmeren”.


We hebben concrete acties nodig….

We moeten niet alleen maar praten over de waarde van cultuur voor winkelgebieden. We moeten concreet iets gaan doen! Een CultuurDeal moet een lokaal actieprogramma bevatten met bijvoorbeeld de volgende thema’s:

 

  • Programmeer de nieuwe winkelstraat als podium (storytelling)
  • Zet een Stadsredactie op met lokale media, detailhandel, cultuur etc.
  • Maak van de culturele instelling een ontmoetingsplaats voor winkelend publiek
  • Zorg voor herbestemming van vastgoed m.b.v. cultuur en creatieve industrie
  • Gebruik leegstand (pop-up) voor  lokale kunstenaars, muziek- en toneelverenigingen
  • Zorg voor uitwisseling van culturele content voor meer winkelbeleving (Cultuuragenda)
  • Ga op een nieuwe manier samenwerken met culturele instellingen; binnenstadmanagement 2.0
  • Etc. etc.

 

Aan de slag!

Na het eerste kopje koffie met minister Kamp en Bussemaker zijn we er natuurlijk niet. We moeten op basis van de gekozen thema’s een actieprogramma “CultuurDeals” opzetten binnen de Retailagenda. Er moet een Taskforce komen met mensen uit de retail- en cultuursector. We moeten een actieprogramma (3-5 jaar) ontwikkelen en onderzoek doen naar de effecten. En we moeten best practices gaan verzamelen en deze goede voorbeelden van Cultuur Winkelen gaan delen. En uiteraard moeten we nieuwe CultuurDeals stimuleren in elke gemeente in Nederland!

 

Minister Kamp en minister Bussemaker.
Koekje erbij?

 

PeterJoziasse   Auteur Peter Joziasse
   Peter Joziasse is  zelfstandig ondernemer in de creatieve media-industrie. Hij is expert binnen het

   Platform De Nieuwe Winkelstraat en jurylid van De Beste Binnenstad van Nederland.

   Joziasse heeft een eigen kijk op het “Nieuwe Culturele Winkelen”.

 

 

 

 

 Reageren