Menu

Bedrijven Investeringszone (BIZ)

Ondernemersfondsen maken het voor ondernemers mogelijk extra te investeren in kwaliteit en beleving van hun gebied. Het verplichtende karakter van een ondernemersfonds (alle ondernemers betalen mee) zorgt voor concrete projecten, continuïteit en professionaliteit. De Rijksoverheid heeft in de periode 2009-2012 geëxperimenteerd met de Experimentenwet Bedrijven Investeringszone (kortweg BIZ) om zodoende een wettelijk kader te scheppen voor fondsvorming. Het Platform Binnenstadsmanagement is vanaf de start direct betrokken geweest bij de totstandkoming van de wet. In een vroeg stadium hebben we reeds het Ministerie geadviseerd over de ervaringen uit het buitenland. Ook hebben we namens de deelnemers van het Platform adviezen geformuleerd over verbeterpunten.

 

Na een grondige evaluatie heeft Minister Henk Kamp van Economische Zaken in het voorjaar van 2014 een wetsvoorstel voor een definitieve BIZ-wet naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze wet is begin juli aangenomen. De wet laat een aantal positieve verbeteringen zien ten opzichte van de experimentenwet. Kort samengevat:

  1. De vrijheid om activiteiten uit te voeren op basis van de BIZ-heffing wordt vergroot. De permanente wet biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om gebiedspromotie, projecten rondom de digitalisering in binnensteden en de organisatiekosten (zoals centrummanagement) te financieren met een BIZ.
  2. Ook eigenaren of een combinatie van eigenaren en gebruikers kunnen bij de BIZ betrokken worden. Hiermee wordt een grote wens definitief bekrachtigd.

Indien de Eerste Kamer ook tot een positief oordeel komt, wordt de wet vanaf 1 januari 2015 van kracht. Ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten kunnen nu al met de voorbereidingen starten.

 

Bekijk hieronder diverse documenten omtrent de BIZ, zoals de evaluatie, het wetsvoorstel en de stemmingsuitslag  van 3 juli.

 

Verslag Regels voor bedrijveninvesteringszones

Evaluatie experimentenwet BIZ

Wetsvoorstel BIZ oktober 2013

Behandeling wetsvoorstel vaste commissie EZ in Tweede kamer mei 2014

Stemmingsuitslag Tweede Kamer BIZ-wet en bijbehorende stukken

Tekst modelverordening BIZ VNG december 2014

VNG Artikelsgewijze toelichting BIZ december 2014

Themadossier BIZ 20141218