Menu

Transformatie

De gevolgen van leegstand zijn ingrijpend. De vitaliteit en leefbaarheid van de binnenstad wordt aangetast en vastgoedwaarden dalen. Anno 2014 luidt niet meer de vraag waar we winkels moeten toevoegen maar hoe we de vrijkomende locaties kunnen gebruiken om binnensteden met niet-winkelfuncties dynamisch en attractief te houden. Wat dus te doen met de huidige leegstand? In het jaar waarin de ergste economische malaise achter ons lijkt te liggen, is het daarom de hoogste tijd om de kennis over geslaagde transformaties met u te delen. Want kansen zijn er wel degelijk.

 

In 2014 wordt het onderwerp 'transformatie' vanuit diverse invalshoeken belicht. Het onderwerp staat centraal tijdens de diverse bijeenkomsten en daarnaast is er een Themadossier gepubliceerd. De presentaties en het themadossier vindt u hieronder.

 

Presentaties Themabijeenkomst Delft voorjaar 2014

Themadossier Transformatie in aanloopstraten