Menu

Aansluiten bij Platform Binnenstadsmanagement

Deelnemer

Bestuurders, centrummanagers of binnenstadscoördinatoren vervullen een belangrijke rol bij het stimuleren en professionaliseren van het binnenstadsmanagement. Zij krijgen te maken met vragen als: hoe regel ik de financiering? Welke projecten kan ik het best oppakken? En: hoe vergroot ik de betrokkenheid van partners als een gemeente en ondernemers(verenigingen)? In Nederland werken ruim 100 steden met een vorm van centrum- of binnenstadsmanagement. En in al deze steden stellen bestuurders, centrummanagers of binnenstadscoördinatoren dergelijke vragen.

 

U kunt zich als deelnemer bij het Platform Binnenstadsmanagement aansluiten om antwoorden op deze vragen te krijgen. Als deelnemer krijgt u namelijk de mogelijkheid uw kennis en ervaringen te delen met bestuurders, centrummanagers of binnenstadscoördinatoren uit andere steden. De voordelen van deelname aan het Platform Binnenstadsmanagement op een rij:

  • u kunt kennis, voorbeeldprojecten en instrumenten toepassen in uw eigen stad. Daarmee verbetert u de werking van het binnenstadsmanagement in uw stad;
  • u kunt met twee personen deelnemen aan de bijeenkomsten van het Platform Binnenstadsmanagement. Deze bijeenkomsten vormen dé gelegenheid om kennis en ervaringen te delen met collega's uit andere steden en van elkaar te leren;
  • u kunt zich aansluiten bij praktijkbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken u en uw collega's uit diverse steden in een kleine groep (ca. 10-15 personen) meer diepgaand over diverse onderwerpen rondom binnenstadsmanagement;
  • u bent via het Platform een gesprekspartner voor landelijke overheid en belangenorganisaties.

In het informatieboek leest u meer over de activiteiten die het Platform Binnenstadsmanagement voor deelnemers organiseert en op welke manier wij gemeenten en centrummanagementorganisaties kunnen ondersteunen.

 

Begunstiger

Het Platform Binnenstadsmanagement zoekt samenwerking met strategische partners om haar doelen te verwezenlijken. Alles erop gericht om door krachtenbundeling te komen tot attractieve en leefbare binnensteden. Als begunstiger van het Platform Binnenstadsmanagement kunt u daaraan bijdragen. Wat is de meerwaarde om begunstiger te worden van het Platform Binnenstadsmanagement? U ondersteunt niet alleen de doelstellingen en de huidige (en toekomstige) activiteiten, maar profiteert ook van de volgende zaken:

  • Netwerkvorming: U kunt met twee personen deelnemen aan de bijeenkomsten van het Platform Binnenstadsmanagement en ontmoet daarbij niet alleen verschillende steden¸ maar ook andere spelers in het veld. De bijeenkomsten worden gemiddeld door zo’n 100 deelnemers bezocht.
  • Kennisontwikkeling: U krijgt toegang tot de kennis die het Platform ontwikkelt, bundelt en verspreidt via (verslagen van) de bijeenkomsten, themadossiers, afstudeeronderzoeken en specifieke projecten.
  • Agendavorming: Wij nodigen u uit samen met de steden de agenda van het Platform Binnenstadsmanagement te vormen. Het gaat daarbij om de profilering van deze gezamenlijke onderwerpen via onze activiteiten, publicaties en de contacten met externe organisaties. Wij bieden u de ruimte om de voor u belangrijke onderwerpen op de agenda te plaatsen.
  • (Optioneel) Aanvullende zichtbaarheid.

Is uw interesse gewekt? Neem voor meer informatie of de exacte voorwaarden contact met ons op.