Menu

Beleidsdoelstellingen en acties meten op basis van data

Gemeenten stellen doelstellingen om het functioneren van de binnenstad te verbeteren. Aan deze doelstellingen worden vervolgens concrete uitvoeringsacties gekoppeld. Vaak houdt het hier echter op, maar dit zou eigenlijk het begin moeten zijn. Is het voorgestelde uitvoeringsprogramma wel effectief genoeg om de doelstellingen te kunnen halen? Wat zijn de feitelijke / meetbare effecten van de acties? Zijn de doelstellingen behaald? Binnenstats.nl is een online tool dat uw gemeente helpt om beleidsdoelstellingen en uitvoeringsprogramma’s/acties aan de hand van data te toetsen.

 

Meten is weten

De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan en bestuurders willen kunnen aangeven aan de achterban wat het beleid van de afgelopen jaren heeft opgeleverd. Zijn er meer bezoekers naar de binnenstad gekomen? Hebben zij meer besteed in de binnenstad? Verblijven ze langer? Functioneert het aanbod in de binnenstad beter? En zo ja, komt dit door bepaalde acties en maatregelingen die zijn uitgevoerd? Door verschillende datasets te combineren en deze te koppelen aan beleidsvragen en acties, kan het beleid worden getoetst op de effectiviteit. Idealiter is dit geen eenmalige exercitie, maar een periodieke methode om waar nodig tijdig te kunnen bijsturen. Navolgend is het principe van de inzet van data en monitoring weergegeven.

 

Data

 

Monitoring als onderdeel van de besluitvorming

Uit de bovenstaande figuur blijkt, dat monitoring en data integraal onderdeel zouden moeten uitmaken van het besluitvormingsproces. Dit gebeurt in de praktijk in veel gevallen echter nog niet of te weinig. Veelal worden datasets slechts ingezet bij de vorming van beleid, in de beginfase. In de uitvoering blijken data nauwelijks meer een rol te spelen, wat een gemiste kans is aangezien dit juist kan bijdragen aan een effectievere uitvoering. Een goed voorbeeld is hoe de gemeente Zwolle momenteel omgaat met het inzetten van data in relatie tot haar beleid. Niet voor niets is deze gemeente in 2016 uitgeroepen tot Slimste Binnenstad van Nederland, door onder andere het op een goede wijze inzetten en gebruik van verschillende soorten data.

 

Van beleid naar uitvoering

Met onder andere de kennis en expertise van ruimtelijk adviesbureau BRO, heeft de gemeente Zwolle beleid opgesteld ten aanzien van de Zwolse binnenstad. Dit beleid gaat in op verschillende niveaus, van ambitie, tot concreet (meetbare) doelstelling, tot uitvoering/acties. In samenwerking met de partners van het centrumgebied (ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en de gemeente), zal de uitvoering verder worden geconcretiseerd. Parallel is in samenwerking met Binnenstats.nl en Vodafone-Ziggo een traject gestart om diverse doelstellingen en acties op basis van loopstromen en bezoekersgegevens te meten. De komst van enkele retailketens naar de Zwolse binnenstad, namelijk Primark, Hudson’s Bay en Zara, zullen effecten gaan hebben op de binnenstad. Deze effecten zijn wat betreft de loopstromen, passantenintensiteiten, druktebeelden, etc. meetbaar op basis van datasets van Vodafone-Ziggo. Hoeveel procent meer bezoekers zijn er als gevolg van de vestiging van bijvoorbeeld Primark in de binnenstad van Zwolle? In hoeverre profiteren de deelgebieden in de Zwolse binnenstad van deze trekkracht? Hoe lang verblijven deze (nieuwe) bezoekers in de binnenstad? Dergelijke vragen staan centraal.

 

Binnenstats.nl biedt het online dashboard dat het bovenstaande visueel en geografisch inzichtelijk maakt, maar is bovenal een kennisplatform met diverse aangesloten (binnen)steden. Binnenstats.nl begeleidt de gemeente Zwolle in het proces om te komen tot een geschikte tool die dergelijke vragen kan beantwoorden en draagt deze kennis uiteindelijk over naar andere steden die ook behoefte hebben aan inzicht van de effecten van beleid en acties. 

 

Betekenis voor uw gemeente

Wilt u ook inzicht in hoe u beleidsdoelstellingen het beste kunt meten, welke data hiervoor nodig is, wat de effectiviteit is van uitvoeringsprogramma’s en acties, wat monitoring voor uw gemeente kan betekenen en hoe de loopstromen in uw binnenstad er uit zien? Als Platform Binnenstadsmanagement en Binnenstats.nl gaan wij graag met u in gesprek om onze kennis en ervaring met andere steden te delen. Voor meer informatie neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op via info@binnenstats.nl of 0411 – 85 05 99.