Menu

Betrokkenheid Platform Binnenstadsmanagement bij Retailagenda

Zoals u wellicht weet, heeft het Platform Binnenstadsmanagement zich afgelopen jaar aangesloten als partner bij Platform De Nieuwe Winkelstraat (afgekort Platform DNWS). Via Platform DNWS zal het Platform Binnenstadsmanagement nauw betrokken zijn bij het uitrollen van de Retailagenda, die deze week is overhandigd aan Minister Kamp. In de Retailagenda komt de inzet van Platform DNWS op diverse fronten terug. Onder andere door het stimuleren van lokale samenwerking voor toekomstgerichte winkelstraten, het verzamelen van kennis over winkelgebieden en een bijdrage in de toolkit van de retaildeal.

 

retailagenda


Het Platform De Nieuwe Winkelstraat is opgericht om winkelgebieden in Nederland te helpen om toekomstbestendig te worden. Dit betekent dat deze winkelgebieden ook in de (nabije) toekomst interessant moeten blijven voor de sterk groeiende groep consumenten die veel tijd doorbrengen in hun digitale wereld. De grenzen tussen de fysieke wereld en de online wereld vervagen steeds meer en de focus van het Platform De Nieuwe Winkelstraat is om deze reden sterk gericht op het realiseren van succesvolle kruisbestuivingen tussen de fysieke en online wereld waarin wij leven.


Meer informatie over de activiteiten van het Platform De Nieuwe Winkelstraat vindt u hier.