Menu

Binnenstad Groningen ruimer, aantrekkelijker en goed bereikbaar

Bron: Gemeente Groningen, 20 januari 2016

 

De binnenstad van Groningen krijgt de komende jaren een forse impuls. Door het accent te leggen op verblijf en beleving krijgt de binnenstad nog meer dan nu de funct ie van huiskamer van de regio. Met het totaalplan ‘Bestemming Binnenstad’ wil het college van B&W zo’n 20% extra ruimte creëren v oor voetgangers en fietsers. Bussen gaan hiervoor andere routes rijden, maar blijven uiteraard wel de binnenstad bedienen. Verder wil het college economie, vrijetijds-besteding, leefbaarheid, werken en wonen in het centrum stimuleren. Het college trekt vijf jaar uit voor de realisering en gaat uit van een investering van € 22,5 miljoen voor de herinrichting van de openbare ruimte.

 

Kijk voor het volledige artikel op de website van de gemeente Groningen.