Menu

Gemeenten mogen regels stellen aan detailhandel in bestemmingsplannen

Bron: Rho, 30 januari 2018


Gemeenten mogen in een bestemmingsplan een zogeheten brancheringsregeling opnemen om bijvoorbeeld leegstand in een centrumgebied te voorkomen en het functioneren van een centrum te versterken. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in haar arrest van 30 januari 2018 het opnemen van zo’n regeling in een bestemmingsplan toegestaan onder voorwaarde van ‘dwingende redenen van algemeen belang’.

 

Kijk voor het volledige artikel op de website van Rho.