Menu

Het belang van de benenwagen voor de binnenstedelijk economie

Wat hebben lopen en de binnenstad met elkaar te maken? Veel, heel veel. Uw binnenstadbezoeker rent snel het warenhuis in om een lunchbox te kopen, slentert samen met zijn lief door de mooie straten, bekijkt iedere etalage en loopt samen met oma naar die mooie modezaak. Sfeer, beleving, een prettige route, bewegwijzering zijn hierbij van groot belang. Het eerste  congres over lopen, LopenLoont!, zoomt in op deze onderwerpen en neemt u op 4 juli mee op safari door Rotterdam.


Lopen is verbonden aan stadsbeleving

In Brussel verwent men de voetganger. Echt waar. Want men is er van overtuigd dat lopen goed is voor steden: het draagt bij aan de economische aantrekkelijkheid van gebieden, de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte, en de sociale toegankelijkheid van bestemmingen. Cruciaal is het besef dat lopen meer is dan zich verplaatsen. Nog meer dan andere vervoermiddelen, is lopen sterk verweven met stadsbeleving en stadsontwikkeling. Tijdens het congres wordt meer verteld over deze succesvolle Brusselse aanpak.


Economische meerwaarde

In een andere sessie wordt ingegaan op de economische en maatschappelijke meerwaarde van lopen- als de meest relaxte modaliteit- voor de binnenstad. Dr. Giuliano Mingardo en Tony Wijntuin praten u bij over dit onderwerp. Verder gaan zij specifiek in op de relatie tussen lopers en de binnenstedelijke economie.
"Er is namelijk geen betere manier dan om lopend te genieten van al het moois dat onze binnensteden te bieden hebben en andersom de stad terug te kunnen geven aan haar bewoners en bezoekers."


Hoor meer op 4 juli

Het congres Lopen Loont is interessant voor iedereen die zich professioneel met ‘Lopen binnen de bebouwde kom’ bezig houdt. Dit evenement verbindt vakgebieden Economie, Ruimte, Mobiliteit, Gezondheid,  Milieu en Bewegen. ‘Lopen laten lonen’ is namelijk een teamsport.
‘Lopen Loont’ geeft een impuls aan het in de praktijk brengen van kennis over ‘lopen’: voor leefbaarheid, bereikbaarheid, gezondheid en economische vitaliteit.
 

Meer informatie over het programma vindt u op Lopen Loont!