Menu

Inzicht in de bezoeker van uw binnenstad via Binnenstats.nl

Wat is de toegevoegde waarde van Binnenstats.nl?

Binnenstats.nl is een online portaal dat integraal inzicht biedt in het functioneren van binnensteden, opgericht vanuit het Platform Binnenstadsmanagement en in samenwerking met diverse steden in Nederland. Het is een hybride motor met data als brandstof. De data kan interactief en op een aantrekkelijk visuele wijze naar eigen wens worden weergegeven in verschillende output vormen (tabellen, figuren, kaarten, grafieken). Binnenstats.nl is echter meer dan een verzamelbak aan data. Door de beleidsvragen en doelstellingen van steden centraal te stellen en dit te beantwoorden c.q. te meten/monitoren op basis van integrale data, ontstaan nieuwe inzichten en kan beleid eventueel tijdig worden bijgestuurd. Het plaatsen van data in de juiste context en een toelichtende interpretatie is essentieel. De kwaliteit van data staat bovenaan. Daarnaast is Binnenstats.nl een community, met een actieve gebruikersgroep met mensen op verschillende disciplines. Het uitwisselen van kennis en ervaring, het collectief inkopen van data en het maken van gezamenlijk afspraken over gebruik en interpretatie van data staat centraal. Binnenstats.nl wordt structureel doorontwikkeld met input van de gebruikers.

 

De bezoeker in beeld

Elke stad wenst inzicht in de bezoeker van de binnenstad. Wie is de doelgroep? waar komt de bezoeker vandaan? hoe beweegt de bezoeker zich door de binnenstad? hoe lang blijft de bezoeker? hoeveel wordt besteed? Deze vragen staan centraal in de module 'de bezoeker in beeld', die momenteel door Binnenstats.nl wordt ontwikkeld. Met de gemeente Zwolle is een pilot gestart in samenwerking met Vodafone-Ziggo om deze module te ontwikkelen. Door middel van WIFI-data en mobiele-data kunnen actuele en dynamische inzichten worden gegenereerd, wat een nadrukkelijke meerwaarde heeft ten opzichte van meer traditioneel verzamelde data op basis van bijvoorbeeld fysieke passantentellingen en enquêteonderzoek.

 

Omzet

In samenwerking met het CBS worden feitelijke omzetgegevens gebruikt om inzicht te geven in het economisch functioneren van verschillende functies in binnensteden, zoals horeca en winkels. Via Binnenstats.nl kan deze informatie geraadpleegd worden en bovendien naar eigen wens gecombineerd worden met andere data, zoals bijvoorbeeld aanbodgegevens, om tot nieuwe inzichten te komen (bijvoorbeeld de feitelijke vloerproductiviteit in verschillende branches). Binnenstats.nl biedt de gebruiker de mogelijkheid deze conclusies op een visueel aantrekkelijke wijze te presenteren in dynamische factsheets, die vervolgens gebruikt kunnen worden voor presentaties, rapporten en/of andere externe toepassingen.

 

En nog zoveel meer

Binnenstats.nl kan integraal inzicht bieden in hoe uw stad presteert ten opzichte van andere steden en door de loop der jaren. Ook kunnen (beleids)doelstellingen, interventies en acties worden getoetst op basis van data en feiten. Als het nu gaat over de functies in uw binnenstad, het gebruik, de economie, de demografie, de ruimte, de bereikbaarheid, de gastvrijheid of de doelgroepen, Binnenstats.nl biedt het antwoord.

 

Meer informatie?

Wilt u weten wat Binnenstats.nl kan betekenen voor uw stad? Neem dan contact op met het Platform Binnenstadsmanagement via info@binnenstats.nl of bel: +31 (0)411 85 05 99