Menu

Kamerbrief Voortgangsrapportage Retailagenda

Bron: Omgevingsweb, 12 mei 2016

 

Op 17 maart 2015 heeft minister Kamp van Economische Zaken de Tweede Kamer geïnformeerd over de Retailagenda. Het doel van de Retailagenda is om, via een gezamenlijke inspanning van het Ministerie van Economische Zaken en de stakeholders van de detailhandel, het verdienvermogen in de sector te vergroten, de leefbaarheid in binnensteden en dorpskernen te verbeteren en de sector toekomstbestendig te maken. Om dat mogelijk te maken hebben we samen met de stakeholders 20 concrete afspraken gemaakt in de Retailagenda. Afgelopen jaar is door alle betrokkenen hard gewerkt aan de implementatie van deze afspraken en de eerste resultaten worden nu opgeleverd. Hierbij stuurt minister Kamp de Tweede Kamer de voortgangsrapportage Retailagenda met daarin de resultaten tot nu toe. Met deze brief bericht de minister tevens over het initiatief om extra actie te ondernemen naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in de sector, zoals de faillissementen van enkele grote spelers.

 

Kijk voor het volledige artikel op de website van Omgevingsweb.