Menu

Nederland heeft behoefte aan nieuw regionaal-economisch beleid

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving, 16 november 2017

 

Factoren die belangrijk zijn voor de economische groei van steden zijn een goed gekwalificeerde beroepsbevolking, een attractief woon-werkklimaat met een hoge kwaliteit van onderwijs, en veel culturele en culinaire voorzieningen, en een goede bereikbaarheid, zo blijkt uit de kwantitatieve analyses in de PBL-studie Stedelijke regio’s als motoren van economische groei. Daarbij is ook gekeken naar Europese regio’s. Dichtheid zorgt bovendien voor extra groei in combinatie met kennis en cultuur. Hoge kosten voor levensonderhoud, vieze lucht en geluidsoverlast belemmeren juist de groei.

 

Kijk voor het volledige artikel op de website van Planbureau voor de Leefomgeving.