Menu

Provincies daadkrachtiger bij aanpakken winkelleegstand

Bron: Binnenlands Bestuur, 3 juli 2017

 

Provincies maken flinke stappen in hun retailbeleid. Ze voelen nu de urgentie dat menig centrum compacter en vitaler moet worden en oplossingen juist buiten de retailsector liggen. Dat concuderen Cees-Jan Pen, lector De Ondernemende Regio bij Fontys Hogescholen en Dennis Melenhorst, secretaris SER Overijssel in een ingezonden stuk op de website van Binnenlands Bestuur.
 

Kijk voor het volledige artikel op de website van Binnenlands Bestuur.