Menu

Publicatie Binnenstad op Niveau, uit de praktijk van wonen boven winkels

In deze publicatie worden de lessen en tips voor de toekomst gebundeld die de vereniging Wonen boven Winkels Nederland in tien jaar tijd heeft verzameld, als kenniscentrum. Ze zijn afkomstig uit de dagelijkse praktijk van publieke en private partijen die bezig zijn met de bevordering van het wonen boven winkels – of het nu om bestaande of nieuwe panden gaat. De geografische focus lag daarbij vooral op binnensteden, omdat daar deze functies bij elkaar komen en de ontwikkeling van de woonfunctie bijdraagt aan gebieden die anders na sluitingstijd een verlaten indruk maken. De publicatie brengt daarmee drie tijdslijnen bij elkaar:

  • De ontwikkeling van het stedelijk wonen.
  • De trends in retail.
  • Het wel en wee van Nederlandse binnensteden.

De artikelen in deze publicatie belichten verschillende onderwerpen die onder deze ontwikkelingen geschaard kunnen worden: financieel, organisatorisch, procesmatig. Het zijn allemaal stukjes van de ingewikkelde maar inspirerende puzzel die ‘wonen boven winkels’ heet. De leden van de gelijknamige vereniging geven in hun bijdragen aan waar de kansen liggen om het wonen in de binnensteden verder te stimuleren en geven daarbij praktische tips. Bij wijze van lessons learned zijn bij de meeste artikelen ‘sleutels voor succes’ aangegeven. Het is de oogst van enkele decennia hard werken aan een opgave die onverminderd actueel is en – met het samengaan van de vereniging in het Platform Binnenstadsmanagement – een hernieuwd, breed fundament krijgt.
Klik hier voor de volledige publicatie.