Menu

Publicatie randkwartieren in de binnenstad

Met deze publicatie hoopt het Platform u te informeren en inspireren om aan de slag te gaan met de randkwartieren in uw binnenstad. De publicatie is het resultaat van de eerste Themabijeenkomst van dit jaar. We troffen elkaar in Den Haag, waar we op onderzoek uitgingen in het Zeeheldenkwartier en kennis deelden over randkwartieren van binnensteden. In deze veelal verrassende gebieden met creatieve ondernemers vindt dynamiek en vernieuwing plaats. Tegelijk spelen er vaak dezelfde thema’s en uitdagingen die we in deze publicatie hebben gebundeld en aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht. We willen alle deelnemers hartelijk danken voor hun input en wensen u veel leesplezier!

 

Platform Themabijeenkomst voorjaar 2018