Menu

Werkgroep: opzetten van centrummanagement

Meerwaarde centrummanagement

Centrummanagement is een structureel samenwerkingsverband van publieke en private partijen in een centrum, op basis van gelijkwaardigheid, met een gezamenlijke inzet van middelen, teneinde de aantrekkingskracht en daarmee het economisch functioneren van het centrum te versterken. Het Platform Binnenstadsmanagement biedt u de mogelijkheid deel te nemen aan een werkgroep om aan de slag te gaan met de opzet van een centrummanagementorganisatie.

 

De meerwaarde van centrummanagement is de kracht van samenwerking. Op organisatorisch vlak bewijst centrummanagement zijn meerwaarde in verbeterde samenwerking en communicatie tussen partijen en vergroting van draagvlak. Met behulp van centrummanagement kunt u in uw binnenstad of centrumgebied een integrale aanpak creëren, het economisch functioneren en de aantrekkelijkheid van uw centrum versterken. De afgelopen periode heeft het centrummanagement een duidelijke professionaliseringsslag gemaakt. Deze bewustwording wordt mede ingegeven door de toegenomen concurrentie tussen centrumgebieden en door nieuwe inzichten op het gebied van structurele financiering. Door middel van centrummanagement (en ondernemersfondsen) kunnen verschillende projecten uitgevoerd worden. Deze projecten zijn in te delen in diverse thema’s: ruimtelijke economie, mobiliteit, openbare ruimte, promotie, digitalisering en samenwerking.

 

Heeft uw binnenstad of centrumgebied plannen voor het opzetten van centrummanagement? En zoekt u naar de juiste aanpak, wilt u ervaringen uitwisselen of samen met andere binnensteden brainstormen over concrete projecten of de op te zetten organisatiestructuur? Wilt u in 3 bijeenkomsten van telkens een dagdeel onder begeleiding een eigen draaiboek/stappenplan opstellen voor centrummanagement? Lees dan verder wat de opzet is van de werkgroep!

 

Opzet werkgroep

Kennisdeling staat voorop bij het Platform Binnenstadsmanagement. Het Platform Binnenstadmanagement ziet het centrummanagement in toenemende mate professionaliseren en neemt het initiatief om een werkgroep te starten voor geïnteresseerde winkelgebieden die centrummanagement op willen zetten. In deze werkgroep leren we u alle ins en outs over centrummanagement, deelt u ervaringen en kennis met elkaar en gaat u naar huis met voldoende bagage om centrummanagement op te zetten in uw binnenstad.

 

Voor wie?
Voor alle deelnemers van het Platform Binnenstadsmanagement en andere stakeholders in de binnenstad die centrummanagement op willen zetten. Maar juist ook voor winkelgebieden die een start willen maken met centrummanagement en nog geen deelnemer zijn in het Platform Binnenstadsmanagement. Toepassing van centrummanagement vindt tegenwoordig plaats op alle schaalniveaus; in grote en middelgrote binnensteden, maar ook in stadscentra en grotere dorpscentra. Per centrum kunt u met maximaal 3 personen deelnemen.  Per werkgroep participeren 5 tot 8 centrumgebieden.

 

Wat?
In drie bijeenkomsten presenteren we u een overzicht van alle ins en outs van centrummanagement. Vervolgens gaat u gericht aan de slag met de opzet van een centrummanagementorganisatie in uw centrum. Onder begeleiding van het Platform Binnenstadsmanagement en diverse experts stelt u een eigen draaiboek/stappenplan op voor het opstarten van centrummanagement in uw centrumgebied. 


Per bijeenkomst staan de volgende onderwerpen centraal:

 

1. Organisatiestructuur
Er bestaat een groot aantal organisatiemodellen en de keuze voor een bepaald model hangt af van drie verschillende aspecten: de intensiteit van samenwerking, besluitvorming van andere partijen en de inzet van capaciteit. Tijdens de eerste bijeenkomst krijgt u inzicht welke organisatiestructuur het best past bij uw stad centrum.


2. Financiering
De opbrengsten uit structurele financieringen worden ondergebracht in een ondernemersfonds waarmee verschillende projecten die bijdragen aan de versterking van de vitaliteit van het centrum, gefinancierd kunnen worden. Wat is een ondernemersfonds? Welke financieringsinstrumenten zijn er? En welke eisen liggen daaraan ten grondslag? Wat is een draagvlakmeting en hoe kun je dit organiseren? Antwoorden op deze vragen krijgt u tijdens de tweede bijeenkomst.


3. Projecten
Met behulp van centrummanagement (en het ondernemersfonds) kunnen onder andere projecten georganiseerd worden. Tijdens deze bijeenkomst reiken we voorbeelden aan van mogelijk op te pakken projecten. Denk bijvoorbeeld aan branchering, openingstijden, revitalisering, ruimtelijk-functionele ontwikkelingen, vastgoedbeheer, aanpak van leegstand, aanloopstraten, bevoorrading, bewegwijzering, inrichting van de openbare ruimte, leefbaarheid, veiligheid, sfeer, beleving, marketing, promotie, digitalisering en evenementen.

 

Werkgroep CM

 

Hoe kan ik deelnemen?
U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden deze werkgroep. De kosten voor 3 bijeenkomsten van telkens één dagdeel met maximaal 3 personen per winkelgebied bedragen  € 800,-. Bij voldoende aanmeldingen starten we in juni met één (of meer) groepen. Voor vragen of nadere informatie over de werkgroep kunt u contact opnemen met Eefje van der Velden: +31(0)411-85 05 99 of platform@binnenstadsmanagement.org.