Menu

Werving Centrummanager Stadscentrum Spijkenisse

Ben of ken jij de nieuwe Centrummanager voor Spijkenisse?

De stichting BIZ Stadscentrum Spijkenisse is op zoek naar een nieuwe centrummanager. De stichting heeft ten doel binnen de bedrijveninvesteringszone (BI-zone) Stadscentrum Spijkenisse de collectieve ambities van de ondernemers en eigenaren in het stadscentrum van Spijkenisse, verwoord in het businessplan 2018-2020, tot uitvoering te brengen en activiteiten te ontplooien in de openbare ruimte en op het internet, die gericht zijn op het bevorderen van de economische ontwikkeling, de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en de veiligheid van het stadscentrum.

 

Per 1 juni 2018 zijn zij op zoek naar een Centrummanager (m/v) voor 36-40 uur per week, flexibele werktijden (waaronder, indien nodig, op weekend- en feestdagen),
waar een gepaste vergoeding tegenover staat. Het gaat hierbij om een vergoedingstructuur voor een bepaalde periode zonder dat er sprake is van loondienstverband.

 

Interesse?
Wij zijn op zoek naar een bruggenbouwer met gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen die de taal van zowel ondernemers als vastgoedeigenaren verstaat. Een echte doorzetter die geen 9-tot-5- mentaliteit heeft. Ben jij degene die zich herkent in bijgevoegde profiel, heb jij minimaal een hbo werk- en denkniveau en vind jij het een uitdaging om je de komende tijd in te zetten voor het stadscentrum van Spijkenisse, dan wachten zij jouw reactie graag af.

 

Geïnteresseerden uit hun interesse vóór 1 mei kenbaar te maken via info@shoppeninspijkenisse.nl middels een motivatiebrief en CV voorzien van recente pasfoto t.a.v. het BIZ-bestuur.

 

Profiel Centrummanager Stichting BIZ Stadscentrum Spijkenisse

De stichting heeft ten doel:

 • Binnen de bedrijveninvesteringszone (BI-zone) Stadscentrum Spijkenisse de collectieve ambities van de ondernemers en eigenaren in het stadscentrum van Spijkenisse door middel van het businessplan tot uitvoering te brengen;
 • Activiteiten te ontplooien in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de economische ontwikkeling, de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en de veiligheid van de bedrijveninvesteringszone.

De Stichting BIZ Stadscentrum Spijkenisse is op zoek naar een nieuwe centrummanager voor haar stichting.


Belangstellenden voor de functie moeten zich herkennen in onderstaande profielschets:


Taakvelden

 • Centrummanager is verantwoordelijk voor de Business to Business en Business to Consumer communicatie over projecten en activiteiten via Chainels, nieuwsbrieven, website, krant en mails. Dit doet hij/zij samen met de werkgroep communicatie.
 • Zichtbaar zijn in het centrum; Is samen met de voorzitter het gezicht van de Stichting Centrummanagement bij zowel activiteiten en externe communicatie.
 • Het in samenwerking met de werkgroep evenementen opzetten van een jaarrond programma met activiteiten/evenementen en het (laten) organiseren van deze evenementen; waarbij CM verantwoordelijk is voor een goede en tijdige coördinatie tussen gemeente / ondernemers / eigenaren en overige partijen. Tijdens de activiteiten / evenementen vormt de centrummanager het centrale aanspreekpunt.
 • Het organiseren van een lobby bij de gemeente en overige partijen in het centrum in relatie tot het behartigen van de belangen van ondernemers en vastgoedeigenaren.
 • Het signaleren van relevante zaken betreffende het centrum en het delen hiervan met het Stichtingsbestuur.
 • Het evalueren en daarover rapporteren van evenementen, doelstellingen en ontwikkelingen.
 • Direct aanspreekpunt voor ondernemers en vastgoedeigenaren.
 • Het in samenwerking met het bestuur bevorderen van het draagvlak voor de BIZ en het vergroten van de betrokkenheid alle ondernemers en vastgoedeigenaren bij de BIZ.

Organisatorisch

 • Centrummanager is verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding van de vergaderingen met het BIZ-bestuur en neemt deel aan deze vergaderingen.
 • Centrummanager zorgt voor de coördinatie tussen het bestuur en de werkgroepen.
 • Centrummanager is verantwoordelijk voor de coördinatie binnen de werkgroepen. Hij/zij stuurt de werkgroepen aan en zorgt dat er uitvoering wordt gegeven aan de projecten.
 • Heeft een structureel overleg met de voorzitter.
 • Afstemming met de gemeente op operationeel en tactisch niveau.
 • Heeft een structureel overleg met de voorzitter.
 • Afstemming met de gemeente op operationeel en tactisch niveau.

Kwaliteiten en eigenschappen van de centrummanager

 

Persoonlijke kwaliteiten:

 • Heeft affiniteit met Spijkenisse en voelt zich betrokken bij het centrum.
 • Is onafhankelijk (geen persoonlijke of zakelijke belangen in het centrum).
 • Is proactief in denken en handelen, neemt initiatief.
 • Is uitvoeringsgericht, heeft een hands-on mentaliteit.
 • Is communicatief sterk op meerdere niveaus.
 • Verstaat de taal van ondernemers en vastgoedeigenaren.
 • Is een bindend figuur, bruggenbouwer, teamworker.
 • Is slagvaardig, doortastend en overtuigend.
 • Heeft leidinggevende kwaliteiten en kan enthousiasmeren.
 • Heeft geen 9 tot 5 mentaliteit.
 • Benaderbaar en openstaan voor ideeën/ initiatieven.
 • Integer.
 • Creatief denken.

Professionele kwaliteiten:

 • Is in staat om netwerk met en tussen ondernemers en vastgoedeigenaren te bouwen.
 • Heeft bekendheid met gemeentelijke regelgeving en procedures.
 • Heeft ervaring in het omgaan en samenwerken met overheidsorganisaties.
 • Kan omgaan met conflicten en belangentegenstellingen.
 • Heeft affiniteit, kennis en ervaring met detailhandel, horeca en vastgoedontwikkeling.
 • Heeft ervaring en affiniteit met online en sociale media..
 • Heeft kennis van financiën en boekhouding.
 • Heeft visie.