Menu

Wet op de Bedrijveninvesteringszones wordt definitief

Afgelopen woensdag heeft de Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken het eindverslag voor de Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ) uitgebracht. Hierin wordt aangekondigd dat het voorstel van de permanente wet op dinsdag 18 november a.s. als hamerstuk wordt afgedaan. Dit betekent dat er geen plenaire behandeling en stemming meer plaatsvindt. Na Koninklijk Besluit treedt de wet  per 1 januari 2015 naar verwachting in werking. Met de nieuwe wet wordt o.a. mogelijk gemaakt een BIZ voor vastgoedeigenaren in te stellen en activiteiten te financieren gericht op economische ontwikkeling.

 

Informatie
Voor meer informatie omtrent de BIZ kunt u contact opnemen met Nienke van Gerwen of Stefan van Aarle van het Platform Binnenstadsmanagement.