Menu

What’s in Store? 1995 – 2015 – 2035

Inleiding

Naar aanleiding van het 40 jarig bestaan van het SSM Retail Platform en het 20 jarig bestaan van het Platform binnenstadsmanagement, is een jubileum uitgave gepubliceerd waarin de binnenstad centraal staat. De publicatie geeft een uniek beeld van 40 jaar binnenstad, met daarin onder meer een voorspelling uit 1995 voor het jaar 2015 en een blik op de toekomst. Dit artikel gaat kort in op de inhoud van de jubileum uitgave.

 

Evaluatie voorspellingen 1995

In de publicatie uit 1995 wordt een aantal drijvende krachten beschouwd en wordt getracht deze te vertalen naar de toekomst. Veel voorspellingen uit 1995 blijken anno 2015 te zijn uitgekomen, anderen zijn onderschat of onvoorzien. Een toename van het aantal allochtonen werd voorspeld. Schaalvergroting heeft zich in de detailhandel sterk doorgezet en ook de toename van het aantal grootschalige detailhandelsvestigingen (GDV) blijkt een feit. Andere ontwikkelingen zoals de impact van het internet en het effect daarvan op het winkellandschap is dramatisch onderschat. Ook mede daardoor is de leegstand in binnensteden nu een belangrijke zorg. De planning van vele overdekte winkelpassages stond in 1995 centraal, terwijl anno 2015 vele van deze projecten minder succesvol blijken te zijn, zoals De Barones in Breda, de Beurstraverse in Rotterdam, het Mosae Forum in Maastricht en de Westerhaven in Groningen.

 

De binnenstad anno 2015

Onze binnensteden liggen er “spic en span” bij. De positie van de binnenstad is een stuk sterker dan in 1995. Het begrip ‘leisure’ is inmiddels vervangen door ’beleving’ en wordt ondersteund door begrippen zoals ‘functiemenging’ en ‘blurring’. De stad is populairder dan ooit en is weer spannend, maar een aantal krachten nopen tot nadenken. Internetwinkelen neemt nog altijd toe, de toenemende vergrijzing heeft gevolgen op de detailhandelsbestedingen, leegstand is fors en neemt toe, traditionele trekkers en zelfstandigen in binnensteden vallen om etc. Als gevolg van de druk op de detailhandelsmarkt is zorgvuldig ruimtegebruik het nieuwe paradigma binnen de ruimtelijke ordening. In de doorgevoerde wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is dit dan ook vastgelegd in de systematiek van de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’. Daartegenover doen zich ook meer positieve ontwikkelingen voor. Een aantal buitenlandse bedrijven doen het bijzonder goed en zijn een gewenste aanvulling op het aanbod in de binnenstad. Denk hierbij aan ketens zoals Primark, Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear en H&M. Het lijkt erop dat de meest succesvolle ketens wat betreft prijsniveau aan de onderkant van de markt zitten, met Action en Primark als de grote nieuwe helden. Wonen en werken in de binnenstad is weer hip en de binnenstad krijgt meer aandacht dan ooit. 

 

2035: What’s in Store?

De kinderen die omstreeks 1995 geboren zijn, zijn in 2035 de beslissers binnen bestuur en bedrijven. Er heerst een sterfteoverschot, vermogens komen vrij en Nederlanders hebben op hun 75e recht op AOW. Internetwinkelen heeft een stabiel marktaandeel van 15% en de middle-of-the-road modische formules verdwijnen. Een flexibele en hybride stad wint het van een monofunctionele, waarin zowel grote internationale ketens als kleine zelfstandige zaken met gepassioneerde ondernemers centraal staan. Ook functiemenging en blurring tussen retail, horeca, vrijetijd, cultuur en niet materiele aspecten zoals comfort, emotie en beleving wordt belangrijker. Bereikbaarheid van de binnenstad is in 2035 een non-issue en informatie ligt door nieuwe technologische ontwikkelingen voor het oprapen. En het centrummanagement? Dat is eindelijk volwassen geworden!

 

Klik op onderstaande link om de publicatie te downloaden.

 

Whats in Store 1995-2015-2035