Binnenstadsbarometer

Text

Het Platform Binnenstadsmanagement heeft de Binnenstadsbarometer ontwikkeld. Deze barometer maakt aan de hand van verschillende databronnen inzichtelijk hoe uw binnenstad zich ontwikkeld. Bovendien is het mogelijk om uw binnenstad te vergelijken met andere binnensteden en te bekijken op welke thema’s verschillen aanwezig zijn.

De binnenstadsbarometer is online beschikbaar via www.debestebinnenstad.nl/barometer. 

Wat is de doelstelling van de Binnenstadsbarometer?
Met de Binnenstadsbarometer wilt het Platform Binnenstadsmanagement bijdragen aan de standaardisatie van indicatoren die inzetbaar zijn om de prestaties van de binnensteden te meten. De structuur van de barometer is gebaseerd op principes die bijdragen aan een hoogwaardige en vitale omgeving, om zo een leefbaar en duurzaam gebied voor de toekomst te waarborgen. Om toepasbaar te zijn voor de evaluatie van verschillende binnensteden is de opzet toegankelijk, schaalbaar, gestandaardiseerd en repliceerbaar gemaakt. Dit instrument kan daarom als leidraad dienen voor diverse gemeenten en adviespartijen, ter bevordering van een integraal (slim) binnenstedelijk ontwikkelingsplan over verschillende thema’s.

Hoe is de Binnenstadsbarometer opgebouwd?
In de barometer worden de volgende zes thema’s onderscheiden:

  1. Economie: De economische activiteiten in de binnenstad, en de toegevoegde waarde hiervan voor de verscheidenheid aan stakeholders.
  2. Veerkracht: De mate waarin een binnenstad, door een veelzijdigheid en hoge dichtheid van middelen, functies, en doelgroepen schokbestendig kan reageren op de effecten van economische, sociale, en klimatologische veranderingen.
  3. Inclusiviteit: Een inclusieve binnenstad waar deelname aan maatschappelijke activiteiten, diensten, cultuur, recreatie, entertainment, wonen, en werken, voor iedereen toegankelijk is. Een binnenstad voor iedereen en als doorsnede van de maatschappij.
  4. Identiteit: De eigenheid van de binnenstad en de mate waarin deze eenduidig en herkenbaar wordt uitgedragen in georganiseerde activiteiten, bebouwde omgeving, en de branding van de binnenstad.
  5. Governance: De mate van effectiviteit en doeltreffendheid van de samenwerking- en organisatiekracht tussen stakeholders van een binnenstad om in het beleid gestelde doelstellingen te behalen.
  6. Levendigheid: Een bruisende binnenstad die een brede variatie aan activiteiten biedt, die invulling geven aan de wensen van verschillende doelgroepen, met verschillende bezoekredenen, op diverse tijdstippen van de dag en het jaar.

Voor wie?
De Binnenstadsbarometer is online beschikbaar voor alle leden van het Platform Binnenstadsmanagement (vanaf 200 publieksgerichte functies). De Binnenstadsbarometer maakt onderdeel uit van het lidmaatschap.