Vergelijk jouw stad met andere Nederlandse binnensteden. Check de Binnenstadsbarometer!

Hoe scoort jouw stad ten opzichte van andere steden? Waarvan kun je leren of leren andere steden misschien wel van jouw stad? Check de Binnenstadsbarometer van Platform Binnenstadsmanagement! De Binnenstadsbarometer geeft inzicht in uitgebreide data over de ontwikkeling in jouw binnenstad en alle andere binnensteden in Nederland. Je ziet direct op welke thema’s jouw stad goed scoort en op welke thema’s je nog verder kan ontwikkelen.

Data inzichtelijk met de Binnenstadsbarometer
De Binnenstadsbarometer maakt met data de ontwikkeling van een binnenstad thematisch inzichtelijk. Op dezelfde manier wordt deze ontwikkeling gemeten voor alle Nederlandse binnensteden, zodat jij jouw stad kan vergelijken. Met de Binnenstadsbarometer draagt het Platform Binnenstadsmanagement bij aan de standaardisatie van het monitoren van de prestaties van de binnensteden te meten. Door de toegankelijke weergave bepaal je eenvoudig hoe jouw binnenstad zich heeft ontwikkeld en hoe je scoort ten opzichte van andere binnensteden in Nederland.

Voor wie?
Gemeenten en centrumorganisaties kunnen de Binnenstadsbarometer gebruiken om de ontwikkelingen te volgen en, wanneer nodig, tijdig bij te sturen. De barometer biedt met de beschikbare data een extra onderbouwing voor de opstelling van ontwikkelings- en investeringsplannen voor de binnensteden. De Binnenstadsbarometer is online beschikbaar voor alle leden van het Platform Binnenstadsmanagement (vanaf 200 publieksgerichte functies).

Text

Activiteit & Gebouw
De economische functies, die een plaats hebben in de binnenstad en gebruikmaken van het vastgoed.
Detailhandel, vastgoed, horeca, bedrijven, vestigingsklimaat, vastgoedwaarden, bezoekersaantallen, leisure, recreatie, warenmarkt.

 

Innovatiekracht
De manier waarop de binnenstad inspeelt op nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen en deze toepast in de binnenstad, zoals digitalisering/technologisering en duurzaamheid.
Duurzaamheid, energieneutraal, klimaatadaptatie, vergroening, weersbestendig, milieu, ecologie, digitalisering, online.

Bereikbaar & Toegankelijk
De manier waarop. en het gemak waarmee. de binnenstad kan worden bereikt en toegankelijk is voor verschillende doelgroepen.
Bereikbaarheid, mobiliteit, openbaar vervoer, toegankelijkheid, rolstoelvriendelijk, langzaam vervoer, fiets, wandelen.

Eigen & Uniek
De eigenheid en het onderscheidend vermogen van de binnenstad en de manier waarop de binnenstad haar DNA uitdraagt in de vorm van georganiseerde activiteiten, (online/offline) branding en tastbare elementen in de ruimte.
DNA, marketing, historie, beleving, evenementen, uitingen in openbare ruimte, online/offline profilering, branding, gastvrijheid.

Samenwerking
De mate van effectiviteit en doeltreffendheid van de samenwerking- en organisatiekracht tussen de partijen in een binnenstad om de gezamenlijke doelstellingen te behalen.
Organisatiegraad, samenwerking, communicatie, financiƫle bijdrage, visievorming, partner.

Leefbaar & Sociaal
Een binnenstad met een aangenaam woonklimaat, woningen voor diverse doelgroepen en woonwensen en een passend voorzieningenniveau (o.a. onderwijs, gezondheidszorg).
Woningaanbod, openbare ruimte, spelen, zorg, onderwijs, diversiteit bewoners, demografie, inkomens, veiligheid.