Binnenstadsbarometer in Detail

Text

Via de Binnenstadsbarometer wordt de ontwikkeling in een binnenstad op themaniveau inzichtelijk gemaakt. Het product ‘Binnenstadsbarometer in detail’ vormt een aanvullend product, waarbij per onderwerp de ontwikkeling inzichtelijk wordt gemaakt in de vorm van een jaarlijkse rapportage. Zo kan bijvoorbeeld worden verklaard of een positieve ontwikkeling op het thema vastgoedwaarde wordt veroorzaakt door een positieve ontwikkeling van de WOZ-waarde, een stijging van de gemiddelde huurprijzen voor retail in de binnenstad of een combinatie van beide.

Hoe kan dit product worden ingezet?
De Binnenstadsbarometer in detail ondersteunt professionals bij de versterking van de binnenstad, waaronder gemeenten en centrummanagementorganisaties. Via de Binnenstadsbarometer in detail kan worden bepaald of de binnenstad zich in de gewenste richting ontwikkelt en hoe de binnenstad presteert ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Aan de hand van de gegevens uit de Binnenstadsbarometer kan de effectiviteit en doeltreffendheid van investeringen in de binnenstad worden bepaald. De data vormen daardoor input voor de jaarlijkse evaluatie van de programma’s voor de binnenstad en eventuele bijstelling van doelstellingen en acties.

Waaruit bestaat het product?
De Binnenstadsbarometer in detail is opgebouwd uit drie onderdelen:

  1. Vertaling visie naar KPI: Op basis van bestaande programma’s / visie voor de binnenstad worden de doelstellingen en bijhorende KPI’s (Kritieke Prestatie Indicator) bepaald.
  2. Resultaten Binnenstadsbarometer: Per onderwerp wordt de ontwikkeling inzichtelijk gemaakt voor de binnenstad en de benchmark (gemiddelde categorie)
  3. Conclusie: Per KPI wordt aan de hand van de resultaten uit de Binnenstadsbarometer bekeken of de gestelde doelstellingen zijn behaald.

Voor wie?
Het product is direct beschikbaar voor alle binnensteden van Nederland (vanaf 200 publieksgerichte functies). Kleinere binnensteden (vanaf 150 publieksgerichte functies) kunnen vanaf 2021 het product bestellen. Jaarlijks wordt de nieuwe data toegevoegd aan de Binnenstadsbarometer.

Meer informatie?

Download hier de Flyer over de Binnenstadsbarometer in detail of de Voorbeeldrapportage.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw binnenstad. Neem dan contact met ons op.