Binnenstadsspel ‘Werken aan de binnenstad’

Text

Bestaat er een gouden tip voor samenwerken in de binnenstad? Op basis ervaringen uit binnensteden en onderzoek onder de binnensteden in Nederland heeft het Platform Binnenstadsmanagement het spel ‘Werken aan de binnenstad’ ontwikkeld. Spelenderwijs leren de spelers de ins en outs over het samenwerken in de binnenstad

Hoe speel je bijvoorbeeld in op de veranderende realiteit in de binnenstad? En op welke manier betrek je vastgoedeigenaren bij de ontwikkeling van de binnenstad?
Door het beantwoorden van vragen, het bedenken van oplossingen voor de dagelijkse vraagstukken in binnensteden en het beheren van investeringsbudgetten voor de binnenstad krijgen de spelers een beeld wat er allemaal komt kijken bij de samenwerking in binnenstad. Het spel heeft als doel om meer bewustwording te creëren onder de partijen in de binnenstad over het belang van samenwerken en de wijze waarop samenwerking tot stand komt.
Het spel kan worden ingezet voor de kennisuitwisseling tussen de verschillende binnensteden, maar ook op lokaal niveau. Het spel kan gespeeld worden met maximaal 6 spelers. De spelers vertegenwoordigen een partij in de binnenstad. Tijdens het spel moet iedere speler zijn/haar eigen achterban tevreden houden, maar daarnaast ook investeren in het gemeenschappelijke doel van de binnenstad.

Heeft u interesse in het spel of wilt u het spel een keer in uw binnenstad spelen, neem dan contact op met het Platform Binnenstadsmanagement.