Opleidingsplatform

Text

Cursus Samenwerken in de Binnenstad

Transformatie, placemaking, klimaatadaptatie en het stimuleren van duurzame mobiliteitsvormen. De complexiteit van de opgaven voor de binnenstad is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Om een antwoord te vormen op deze vraagstukken is de betrokkenheid van verschillende partijen uit een binnenstad of centrumgebied van belang. Ook heeft de coronacrisis laten zien dat samenwerking essentieel is om te kunnen sturen op verandering. Toch is deze samenwerking niet altijd eenvoudig. Het werken in de binnenstad is het werken op de grenzen van verschillende organisaties, met ieder eigen processen, belangen en gebruiken. Het vraagt dan ook om andere vaardigheden dan werken binnen de eigen gemeentelijke organisatie of onderneming. Onder andere de taal, omgangsvormen en processen die we binnen onze eigen organisatie hebben geleerd, werken niet altijd ‘buiten’ de organisatie. Hoe bepaal je een passende samenwerkingsvorm die aansluit bij jouw binnenstad of centrumgebied en hoe kun je jouw kwaliteiten het beste inzetten binnen deze samenwerking? De cursus ‘Samenwerking in de binnenstad’ ga je samen met andere cursisten aan de slag met deze vraagstukken, om de samenwerking in uw binnenstad of centrumgebied te professionaliseren.

CURSUS OP HOOFDLIJNEN

LEERDOEL
Inzicht in de psychologie achter samenwerken en structuren en de invloed van persoonlijke eigenschappen van personen op de effectiviteit van samenwerken. De inzichten worden vertaald naar de samenwerking in de eigen binnenstad of centrumgebied

DOELGROEP

  • Medewerkers vanuit de gemeente
  • Centrummanagers
  • Bestuursleden centrummanagement

AANTAL DEELNEMERS

Maximaal 15 personen

HUISWERKBELASTING

Ongeveer 4 uur per cursusmoment

KOSTEN

  • € 1.500,- (voor leden, excl. BTW)
  • € 1.700,- (voor niet-leden, excl. BTW)
    Korting van € 100,- per persoon bij deelname van twee personen uit één binnenstad
  • Optioneel 3 sessies persoonlijke coaching (€ 495,- excl. BTW)

 

PROGRAMMA
Dag 1: Introductie centrummanagement (fysieke bijeenkomst, mits mogelijk)
Centrummanagement is in steeds meer binnensteden een vanzelfsprekende organisatievorm. Het is ontstaan in de jaren ’80 en heeft sindsdien een sterke ontwikkeling doorgemaakt en kent inmiddels diverse vormen. Maar wat is centrummanagement nu precies en wat is het doel van centrummanagement? Tijdens het eerste cursusmoment maken we kennis met elkaar en met het onderwerp ‘centrummanagement’.

Dag 2: Organisatiemodellen centrummanagement (online)
Een gemeenschappelijke ambitie en gedeelde belangen worden vaak aangehaald als de factoren voor een succesvolle samenwerking in de binnenstad. Toch is het benadrukken van de verschillen tussen partijen ook essentieel. Wanneer partijen van elkaar verschillen en beschikken over andere waarden en kennis, is de meerwaarde van samenwerken groter. Centrummanagement is het grensgebied waarbij de overeenkomsten, maar ook de verschillen van partijen bij elkaar komen. De invulling van dit grensgebied is afhankelijk van de manier waarop partijen met elkaar samenwerken. Neemt één partij duidelijk het
voortouw of wordt er enkel gewerkt vanuit een gezamenlijke ambitie? Tijdens de tweede dag bespreekt Martine de Jong aan de hand van praktijkvoorbeelden diverse vormen van samenwerking. Martine is adviseur samenwerken bij Twynstra Gudde, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en initiatiefnemer van BINT.

Dag 3: Jijzelf in centrummanagement (online)
De opmerking ‘samenwerken is mensenwerk’ geldt natuurlijk ook voor de samenwerking in binnensteden. Alle personen binnen de samenwerking in de binnenstad nemen namelijk hun eigen denkpatronen en gewoonten mee, die uiteindelijk hun gedrag beïnvloeden. Door meer inzicht te hebben in jouw eigen gedrag en denkpatronen en dat van de andere personen, ben je in staat om jezelf en anderen beter te begrijpen en daarmee ook de samenwerking positief te beïnvloeden. Je neemt jezelf, inclusief jouw krachten, vaardigheden en valkuilen, namelijk overal mee naar toe. Ook binnen een samenwerking. Hoe kun je jouw krachten dan zo goed mogelijk inzetten? Marjolein van de Maesen, senior coach op het gebied van persoonlijk leiderschap bij Livlife Academy, neemt ons tijdens de derde dag mee in jouw drijfveren en de manier waarop zij de samenwerking bepalen.

Dag 4: Samenwerking in de praktijk (online)
Op basis van de inzichten in de verschillende vormen van samenwerken en de persoonlijke drijfveren analyseren we een aantal binnenstadsopgaven in de praktijk: hoe ga je samen met vastgoedeigenaren aan de slag met de transformatieopgaven in jouw binnenstad? Of hoe activeer je ondernemers om een bijdrage te leveren aan activiteiten in de binnenstad? Hoe doorzie je de opinie van de totale achterban en voorkom je dat je enkel oog hebt voor de ‘hardschreeuwers’? En hoe zorgt de gemeente ervoor dat zij het algemene belang en het belang van het centrum voor ogen houdt? De door u aangedragen praktijkvoorbeelden analyseren we vanuit de inhoud van de opgave en organisatie van personen en partijen. De samenwerking met vastgoedpartijen vraagt bijvoorbeeld om de inzet van andere vaardigheden dan het activeren van ondernemers. Aan de hand van jouw drijfveren bepalen we de mogelijkheden om met dergelijke vraagstukken om te gaan en hoe je uit conflictsituaties het beste resultaat kunt behalen.

Dag 5: Verankering in jouw organisatie (fysieke bijeenkomst, mits mogelijk)
Om de lessen uit de cursus om te zetten naar de praktijk, is het van belang om het te verankeren in jouw organisatie. Na dag 4 ga je zelf aan de slag met deze verankering, door bijvoorbeeld een gesprek te plannen
met jouw leidinggevende of een presentatie te geven aan de andere partijen in de binnenstad. Tijdens de laatste bijeenkomst evalueren we de stappen die gezet zijn om de lessen uit de cursus om te zetten naar
de praktijk. Wat ging goed en wat werkte minder goed?

Optioneel: Persoonlijk leiderschap: coaching 1 op 1 (online)
Werken in de binnenstad is continu omgaan met veranderingen. Onder andere door veranderend consumentengedrag, crisissituaties of veranderende politieke keuzen zijn het uitgestippelde plan voor de binnenstad en de daaraan verbonden samenwerkingsverbanden continue in beweging. Aanvullend op het cursusprogramma bieden we de mogelijkheid om via persoonlijke coaching wat dieper in te zoomen op u als verandermanager binnen de diffuse omgeving van de binnenstad. Tijdens enkele sessies gaat u samen met Marjolein van de Maessen, senior coach op het gebied van persoonlijk leiderschap,
aan de slag met de inzet van jouw drijfveren in de samenwerking. Door inzicht te verkrijgen in onder andere jouw manier van waarnemen, contact leggen en handelen, werk je aan jouw beïnvloeding en overtuigingskracht binnen de samenwerking.

Meer informatie
Heeft u interesse in deze cursus of heeft u nog een vraag dan kunt u contact opnemen met Marjolein Dikmans van het Platform Binnenstadsmanagement. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt met de deelnemers een startdatum bepaald. 

Inschrijven
Inschrijven voor deze cursus kan via het invullen van het onderstaande inschrijfformulier.

Inschrijven