Missie

Platform Binnenstadsmanagement

Binnensteden en centrumgebieden vormen de huiskamer van iedere gemeente. Het is de plek om te winkelen, verblijven, ontmoeten, werken en wonen. Om de kracht van onze binnensteden te behouden, is het van belang dat de binnenstad in staat is om mee te bewegen met de huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Professionele samenwerking tussen partijen is cruciaal in het vitaal houden van binnensteden. Onder invloed van snelle economische en technologische veranderingen kunnen partijen immers zelfstandig het verschil niet maken. In één woord: binnenstadsmanagement.

Het Platform Binnenstadsmanagement, opgericht in 1995, is een onafhankelijke kennis- en netwerkorganisatie rondom de samenwerking in binnensteden.

Het Platform Binnenstadsmanagement ondersteunt en organiseert professionele samenwerking in binnensteden en centrumgebieden, met als doel het vitaal, leefbaar en economisch aantrekkelijk houden van de binnensteden.

Om te komen tot een professionele samenwerking is het van belang om oog te hebben voor de mens (partijen in de binnenstad), samenwerking (vorm) en omgeving (kennis over trends en ontwikkelingen in binnensteden).