Text

Feiten in plaats van onderbuikgevoel; compleet onderzoek naar mobiliteit in relatie tot bestedingen

Welk vervoersmiddel gebruiken bezoekers om een bezoek te brengen aan een binnenstad en hoe staat dit in verhouding tot de bestedingen en omzet? Het is een discussie die landelijk gaande is en waarbij vaker onderbuikgevoel en emotie overheersen ten opzichte van feiten. De ambitie om centra te vergroenen gaat gepaard met de trends en veranderingen in mobiliteit, maar dit heeft ook effect op de economische vitaliteit van een binnenstad Om een eerlijke dialoog te kunnen voeren over dit actuele thema zijn feiten nodig. Daarom is Platform Binnenstadsmanagement samen met partners BRO en Movares gestart met de opzet van een onafhankelijk onderzoek in samenwerking met Nederlandse binnensteden van verschillende omvang.

Samenwerken voor een eerlijke vergelijking
Bij het onderzoek zijn 18 centra betrokken, de coördinatie ligt bij BRO. Ook Movares is als partner betrokken. Samen met de verschillende centra worden feiten verzameld over de relatie tussen bestedingen en mobiliteit. “Genuanceerd onderzoek op basis van breed gedragen methodiek is nodig. Feiten, in plaats van onderbuikgevoelens, die mobiliteitskeuzes beter kunnen sturen”, aldus Robin van Lieshout namens BRO. “Door dit onderzoek op te pakken met een grote groep steden en kennispartners, creëren we draagvlak voor de methoden en uitkomsten.”

Wat willen we dan weten?
De basis voor het onderzoek is een enquête onder bezoekers op straat in de centrumgebieden. Met behulp van veldwerkers wordt aan bezoekers onder andere de volgende vragen gesteld: waar komen ze vandaan, met welk vervoersmiddel wordt het centrum bezocht en waarom, hoe vaak wordt de binnenstad bezocht en wat zijn de gemiddelde bestedingen?

De onderzoeksresultaten worden verder aangevuld met vragenlijsten die via bewonerspanels, sociale media en lokale weekbladen worden verspreid. De onderzoeksresultaten worden door onderzoeksbureau BRO aangevuld en vergeleken met eerder uitgevoerde onderzoeken, zoals het koopstromenonderzoek. Zo wordt bijvoorbeeld een koppeling gemaakt met omzetgegevens en herkomstgegevens. Het gaat immers om het aandeel van bestedingen per modaliteit binnen de totale omzet. Dus niet alleen de winkels, maar ook de horeca, diensten en andere voorzieningen. Marco Duijnisveld (Movares): “Dit onderzoek speelt een belangrijke rol in keuzes die gemeentes momenteel (moeten) maken ten aanzien van het beschikbaar maken van ruimte in de binnenstad voor verblijven en vergroenen. Veelal wordt gekozen om in te zetten op autoluw en dan speelt natuurlijk direct de vraag of dit impact heeft op de omzet van ondernemers en dus de economische vitaliteit van de binnenstad. Dit onderzoek geeft antwoord op deze vraag.”

Aan het werk in het veld
Het veldwerk start 1 oktober. Deelnemende steden gaan zelf of met hulp van het onderzoeksbureau Zicht op Data aan de slag met het ophalen van informatie bij bezoekers en bewoners. Door gebruik te maken van een uniforme vragenlijst in de 18 verschillende centrumgebieden kunnen de resultaten worden vergeleken en wordt een betrouwbaar beeld geschetst. De onderzoeksvragen gaan primair over het gedrag van alle bezoekers aan de binnenstad in de hele maand september. Veel traditioneel onderzoek legt de focus op het laatste bezoek of een periode van één week, wij gaan daarin een stap verder. Hierdoor wordt het bezoek- en koopgedrag over een langere periode inzichtelijk met meer kwalitatieve en kwantitatieve data.

Wat levert het op?
Alle data die is verzameld wordt na afloop van het veldwerk, in de maand november, bewerkt, gewogen en geanalyseerd. Op 9 november organiseert Platform Binnenstadsmanagement een gastbezoek aan Turnhout en dan worden de eerste tussentijdse resultaten gepresenteerd. Het hoofdrapport wordt begin december aan de deelnemende steden opgeleverd. Ieder centrum krijgt ook een eigen ‘maatwerkrapportage’ met de eigen cijfers en conclusies. Het hoofdrapport is begin 2024 ook openbaar raadpleegbaar.

Wil je meer weten over dit onderzoek of op de hoogte blijven van de voortgang? Via Chainels (toegankelijk als lid of samenwerkingspartner van Platform Binnenstadsmanagement) en LinkedIn delen we regelmatig updates over de voortgang. Of neem contact op via platform@binnenstadsmanagement.org voor specifieke vragen.