Onderzoek relatie mobiliteit en bestedingen/omzet

Text

Hoe afhankelijk is de binnenstad van de bezoeker die per auto komt? Of besteedt de bezoeker per fiets per maand gemiddeld net zo veel? Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is het Platform Binnenstadsmanagement in samenwerking met onderzoekspartners BRO en Movares en een circa 20 Nederlandse binnensteden een onafhankelijk onderzoek gestart naar de relatie tussen mobiliteit en bestedingen.

Achtergrond
De relatie tussen mobiliteit en bestedingen/omzet levert in de praktijk veel discussie op tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten. Ondernemers willen graag meer autobezoekers en meer parkeerplaatsen, omdat autobezoekers meer zouden besteden. Gemeenten willen vaak juist minder auto’s en parkeerplaatsen, om centra aantrekkelijker, groener en duurzamer te krijgen. Bovendien kosten parkeerplaatsen veel ruimte, die in een verdichtende stad schaars is en waar ook ruimte voor verblijven moet worden gerealiseerd.

Huidig en bestaand onderzoek is niet goed bruikbaar
Er wordt al het nodige aan onderzoek gedaan naar de relatie tussen mobiliteit en bestedingen/omzet. Wat Platform Binnenstadsmanagement en onderzoekpartners BRO en Movares merken is dat deze onderzoeken vaak vanuit één belang worden ingestoken, onvolledig zijn en/of ongenuanceerd zijn.

Onderzoeksopzet
Om een ‘eerlijke’ discussie te kunnen voeren over dit onderzoek start Platform Binnenstadsmanagement i.s.m. partners BRO en Movares een onderzoek naar de relatie tussen mobiliteit en bestedingen. Onze inzet is om via, bezoekersonderzoek in meerdere (winkel)centra tegelijk, de relatie tussen mobiliteit en bestedingen/omzet in beeld te brengen. Als dit tegelijk voor meerdere centra wordt gedaan, ontstaat een veel grotere database en kunnen we, ook op centrumniveau, betrouwbaardere uitspraken doen. Bovendien kunnen centra met elkaar worden vergeleken en is er sprake van een uniforme aanpak.

Bij het bezoekersonderzoek wordt gebruikgemaakt van korte enquêtes, waar aan bezoekers enkele feiten worden gevraagd, die relevant zijn in relatie tot mobiliteit en bestedingen/omzet, zoals herkomst, bezoekmotief, vervoersmiddel, motief vervoersmiddel en bezoekfrequentie en uiteraard de uitgaven en aantal winkelbezoeken.

VVV-bonnen
Onder de deelnemers van het onderzoek verloten we een aantal VVV-bonnen ter waarde van € 25,-. Wilt u kans maken op een van deze bonnen, vul dan aan het einde van de vragenlijst uw mailadres in.

Privacy
Met uw gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Uw antwoorden worden nooit individueel gepresenteerd en enkel gebruikt voor het onderzoek. Uw mailadres wordt uitsluitend gebruikt om contact te leggen indien u een van de prijswinnaars bent. Na afloop worden alle mailadressen verwijderd. Het delen van een mailadres is niet verplicht indien u niet wilt deelnemen aan de verloting van de prijzen.

Meer informatie
Neem contact op met Marjolein Dikmans via platform@binnenstadsmanagement.org.

TextTextText