Binnenstadsbarometer & Monitoring

Monitoren is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de praktijk in binnensteden en overige winkelgebieden. Het doel van monitoren is om meer grip te krijgen op de ontwikkelingen in de binnenstad. Dagelijks wordt er namelijk gewerkt aan de versterking en professionalisering van de binnenstad of het winkelgebied. Om de effecten van deze investeringen te kunnen bepalen, is het van belang om de resultaten te meten.

Binnenstadsbarometer

De Binnenstadsbarometer maakt de ontwikkelingen in de binnenstad zichtbaar. Met behulp van verschillende databronnen presenteert de barometer op themaniveau op welke wijze uw binnenstad zich heeft ontwikkeld in de afgelopen periode. De Binnenstadsbarometer is voor alle leden van het Platform Binnenstadsmanagement online beschikbaar via www.debestebinnenstad.nl/barometer. 

Binnenstadsbarometer in Detail

De Binnenstadsbarometer in detail vormt een aanvullend product op de Binnenstadsbarometer. Via een jaarlijkse rapportage wordt de ontwikkeling in de binnenstad op detailniveau inzichtelijk gemaakt, waardoor de effectiviteit van investeringen en actie bepaald kunnen worden. De Binnenstadsbarometer in Detail is op aanvraag beschikbaar via het Platform Binnenstadsmanagement.