do

18 jan

18 januari: Online sessie: Resultaten onderzoek mobiliteit vs. bestedingen

10:00:00event

De relatie tussen mobiliteit en bestedingen levert in de praktijk veel discussie op tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten. Ondernemers willen graag meer autobezoekers en meer parkeerplaatsen, omdat autobezoekers meer lijken te besteden. Gemeenten willen vaak juist minder auto’s en parkeerplaatsen om centra aantrekkelijker, groener en duurzamer te krijgen. Bovendien kosten parkeerplaatsen veel ruimte, die in een verdichtende stad schaars is. En er moet ook ruimte voor het verblijven worden gerealiseerd. Maar wat is nu het beste voor een stad, waarbij alle elementen met elkaar in evenwicht zijn?

Grootschalig onderzoek steden
Om een eerlijke discussie te kunnen voeren heeft Platform Binnenstadsmanagement i.s.m. partners BRO en Movares een onderzoek uitgevoerd naar deze relatie tussen mobiliteit en bestedingen. 18 binnensteden hebben deelgenomen aan het onderzoek. In het najaar van 2023 is in al deze 18 binnensteden veldwerk uitgevoerd, waarbij bezoekers werden gevraagd naar hun bestedingen en mobiliteitskeuze.

Tijdens de online sessie op 18 januari worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd aan alle leden van het Platform Binnenstadsmanagement. Hierbij worden de algemene resultaten gedeeld, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen grote, middelgrote en kleine centra.

Wil je aanwezig zijn bij deze sessie? Meld je dan via de aanmeldknop in Chainels of door een mail te sturen aan platform@binnenstadsmanagement.org.

online - teams