vr

29 mar

Dag voor de Binnenstad 2019

10:00event

Iedere dag wordt er met veel energie, inzet en passie gewerkt aan de ontwikkeling van de Nederlandse binnensteden. Maar wat leveren deze investeringen nu precies op? Welke maatregelen zijn effectief en op welke manier organiseer je dit? Waar uw binnenstad nu staat ten opzichte van anderen én de ontwikkeling van binnensteden staat centraal tijdens de Dag voor de Binnenstad 2019. Aan de hand van diverse presentaties en workshops wordt u deze dag geïnformeerd en geprikkeld om uw binnenstad naar een hoger niveau te brengen. Kortom: De Binnenstad in de lift. Download het pdf-bestand hier.

Programma

10.00   Inloop

10.30   Opening Dag voor de Binnenstad 2019-  Ontwikkelingen Platform Binnenstadsmanagement

10.45  De binnenstad in perspectief

11.30  Lancering Binnenstadsbarometer – Verkiezing Beste Binnenstad 2020

12.00  Pitch workshops middagprogramma

12.30   Lunch

13.30  Workshopronde 1

14.30  Pauze

14.45  Workshopronde 2

15.45  Afsluiting – Borrel

 

Binnenstadsbarometer

In het kader van de Verkiezing Beste Binnenstad heeft het Platform Binnenstadsmanagement in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven de Binnenstadsbarometer ontwikkeld. Deze barometer laat aan de hand van diverse databronnen de ontwikkeling in de binnensteden zien. Door gebruik te maken van ruim 200 verschillende datasets wordt onder andere inzichtelijk gemaakt hoe de bereikbaarheid, verblijfsduur of vastgoedwaarde van uw binnenstad zich heeft ontwikkeld. Deze online tool is voor alle aangesloten binnensteden van het Platform Binnenstadsmanagement beschikbaar per 1 april 2019 via www.debestebinnenstad.nl. De Binnenstadsbarometer wordt tijdens de Verkiezing Beste Binnenstad 2020 ingezet om de deelnemende binnensteden te selecteren.

Innovatiemarkt

Gedurende de hele dag wordt in de centrale ontvangsthal een innovatiemarkt georganiseerd. Op de innovatiemarkt laat het bedrijfsleven de nieuwste ontwikkelingen en innovaties zien op het gebied van de binnenstad. Wilt u gratis informatie over de aantrekkelijkheid van uw binnenstad aan de hand van de ontwikkelde attractiviteitsmatrix van Zicht op Data, Mezuro en BRO of informatie inwinnen over de mogelijkheden om uw binnenstad in beeld te brengen aan de hand van een virtuele tour?

Publicatie ‘Binnenstad in de lift’

U gaat niet met lege handen naar huis. Elke deelnemer aan de Dag voor de Binnenstad ontvangt de publicatie ‘Binnenstad in de lift’. Diverse experts uit binnensteden zijn gevraagd om antwoord te geven op de volgende vraag:  ‘Waarin zou u investeren om de kracht van uw binnenstad te versterken?’ Vanuit diverse invalshoeken wordt beschreven hoe gewerkt kan worden aan de versterking van de binnenstad en een hogere score in de binnenstadsbarometer. Deze publicatie geeft binnensteden handvatten om mee te kunnen doen aan de Verkiezing Beste Binnenstad 2020.

Workshops

Tijdens het middagprogramma heeft u de keuze uit diverse workshops. De thema’s van de workshops zijn verbonden aan de thema’s uit de Binnenstadsbarometer.

Workshop Levendigheid

Festivalisering van de Binnenstad: de balans tussen evenementen en leefbaarheid

Foodtruck-festivals, dancefeesten en overige activiteiten. De binnenstad is het decor van steeds meer activiteiten in de buitenruimte. Festivals en evenementen dragen bij aan de levendigheid van de binnenstad en zorgen voor een toename van bezoekersaantallen. Maar is er ook een keerzijde aan deze groei van evenementen? Geluidsoverlast en drukte zetten de leefbaarheid in binnensteden onder druk. Gezamenlijk wordt er tijdens de workshop nagedacht over de manier waarop binnensteden het evenwicht kunnen bewaren.

Workshop Governance

Angst voor de Omgevingswet?

In 2021 treedt de omgevingswet in werking, waarbij diverse wetten worden verzameld in één wet. Wat gaat dit betekenen voor de binnenstad? Is uw binnenstadsvisie dan nog wel geldig? En wat betekent dit voor ontwikkelingsinitiatieven? Experts op het gebied van de omgevingswet van BRO praten u in een uur bij over de belangrijkste veranderingen in het kader van de nieuwe omgevingswet.

Workshop Veerkracht

Gelukkig Winkelen 

De transitie van een economische aankoopplaats naar een duurzaam model voor de winkelstraat, waarbij aandacht is voor duurzaamheid, energiebesparing en ontmoetingen. Daan Overeem, initiatiefnemer van Gelukkig Winkelen, neemt u mee in de mogelijkheden voor de verduurzaming van uw winkelgebied en de concrete resultaten uit Ede.

Workshop Identiteit

Small cities with big dreams

Hoe kunnen kleinere binnensteden concurreren met de grotere wereldsteden? Greg Richards, professor Leisure Studies aan de Universiteit van Tilburg en Breda University presenteert de resultaten van het onderzoek naar de succesfactoren van het Jheronimus Boschjaar in ’s-Hertogenbosch in relatie tot verschillende wereldsteden. Op welke manier heeft een stad als ‘s-Hertogenbosch zich ontwikkeld tot speler binnen het wereldwijde netwerk van binnensteden? Wat heeft dit bijgedragen aan de economische, culturele sociale ontwikkeling in de binnenstad.

Workshop Economie

Hoe meet ik bezoekers in mijn binnenstad? 

Bent u benieuwd hoeveel bezoekers er dagelijks in uw binnenstad verblijven en hoe lang zij gemiddeld verblijven? Bigdata bieden verschillende mogelijkheden om bezoekers in beeld te brengen. Tijdens de workshop presenteert Zicht op Data de verschillende mogelijkheden om data in uw binnenstad te meten en wat de voor- en nadelen en privacyaspecten zijn van de verschillende meetmethoden. 

Workshop Inclusiviteit

De binnenstad voor iedereen

De inclusieve stad is een stad die voor iedereen geschikt is om te wonen, te leven en te werken. Het verwezenlijken hiervan is echter ingewikkeld. Hoe zorg je ervoor dat in de binnenstad alle functies bereikbaar en aanwezig zijn en dat iedereen meedoet? Ervaringen en voorbeelden worden gedeeld tijdens de workshop over de inclusieve binnenstad.

Deelnamevoorwaarden

Leden kunnen gratis deelnemen aan dit evenement (2 personen per organisatie). De toegangsprijs voor niet-leden is € 250,- per persoon.

High Tech Campus Eindhoven