vr

21 sep

Inspiratiesessie ‘Visie op wonen in de binnensteden’

00:00event

Handvatten voor een integrale en concrete aanpak

Wonen in de binnenstad wordt steeds populairder. Dat geldt niet alleen voor jongeren of studenten, ook gezinnen of ouderen willen graag weer wonen in het hart van de stad. Veel steden hebben daardoor het wonen weer hoog op de agenda staan. Ook omdat er een grote dynamiek bestaat tussen functies in de binnenstad; middelgrote en kleine steden zullen geconfronteerd blijven met (winkel)leegstand en zullen moeten transformeren. Grote steden krijgen veel meer te maken met menging van branches en functies (in bijvoorbeeld het proces van productie, kopen en verkopen). De voornaamste doelstelling is het realiseren van een aantrekkelijke binnenstad, ook op het gebied van wonen voor deze diverse doelgroepen.

Om deze doelstelling in goede banen te kunnen leiden is een goede visie essentieel. Diverse steden worstelen nog met een concrete en passende invulling van dit beleid. Vaak heeft de visie hierdoor een meer algemene strekking, denk daarbij aan “het aanpassen van de woningvoorraad aan de doelgroep”, “het verduurzamen van de woningvoorraad” of “het aantrekkelijk maken van de binnenstad voor diverse doelgroepen”. Veel steden zijn zoekende in het maken van een goede doorvertaling naar gebieden en een concrete (integrale) aanpak. Niet alleen het wonen vindt namelijk een plek in de binnenstad, maar ook diverse andere functies moeten worden geïntegreerd om de binnenstad aantrekkelijk te maken. En dat kan soms zorgen voor conflicten. Hoe kunt u nu de stad levendig en tegelijkertijd leefbaar houden? Genoeg reden voor het Platform Binnenstadsmanagement om meer inzicht te geven in de manier waarop u kunt sturen en concreter kunt worden in de visie op het wonen in uw binnenstad!

Tijdens een inspirerend en interactief ochtendprogramma hebben we Rotterdam gevraagd hun aanpak en vraagstukken te presenteren. Daarnaast stonden ook de opgaves van het wonen in de binnenstad van de deelnemers centraal en kregen zij inzicht in het integraal afstemmen van de verschillende binnenstadsfuncties. Een ochtend waarin deelnemers handvatten kregen om zelf stappen te kunnen maken in (de doorvertaling van) hun eigen visie op wonen. Wat zijn de aandachtspunten voor wonen waar u in uw binnenstad rekening mee moet houden? Hoe kunt u wonen een meer gepaste plek geven in de visie van uw binnenstad? Hoe verhoudt zich dat tot andere functies? Hoe maakt u een goede doorvertaling naar gebieden en uitvoering? En wat kunnen we leren van de aanpak vanuit het detailhandelsbeleid?