do

3 feb

Online sessie 3 februari: Smart mobility en Klimaatadaptatie: een goede combinatie? (Voor leden)

11:00event

De druk op een openbare ruimte neemt toe. Steeds meer functies dienen een plaats te krijgen in de nu al volle openbare ruimte. Naast de bestaande functies in de binnenstad komt het vraagstuk van klimaatadaptatie daar nu bij en vraagt tevens om ruimte in de binnenstad. Op dit moment wordt een groot gedeelte van de openbare ruimte in beslag genomen door mobiliteit.

In de binnenstad van Goes is de handschoen opgepakt en is gekeken naar manieren waarop beide vraagstukken gecombineerd kunnen worden: hoe kunnen nieuwe vormen van mobiliteit (smart mobility) worden ingezet om ruimte te creëren voor meer groen en overige klimaatadaptieve maatregelen in de binnenstad van Goes?

Tijdens de online sessie van donderdag 3 februari (11.00 – 12.30) vertellen Hans Feij (verkeerskundige van de gemeente Goes) en Carolien Eijkelenboom (binnenstadsmanager gemeente Goes) over de ontwikkelingen in de binnenstad van Goes en de visie die is opgesteld voor de binnenstad voor 2040. Een van de concrete onderzoeksvraagstukken die is opgepakt in de binnenstadsvisie is de manier waarop de binnenstad groener kan worden zonder dat daarbij moet worden ingeleverd op de bereikbaarheid. Marco Duijnisveld (adviseur mobiliteit bij adviesbureau Movares), die samen met Hans en Carolien aan deze onderzoeksvraag heeft gewerkt, presenteert de resultaten en laat zien op welke manier smart mobility kan bijdragen aan een klimaatadaptatieve binnenstad.

Deelnemen aan deze sessie kan door je aan te melden via onderstaande aanmeldknop. Deze bijeenkomst is alleen voor het leden van het Platform Binnenstadsmanagement. 

Collega ook uitnodigen? U ontvangt deze uitnodiging omdat uw organisatie is aangesloten bij het Platform Binnenstadsmanagement. Het is hierdoor ook mogelijk om deze uitnodiging door te sturen naar uw collega, bijvoorbeeld de collega van mobiliteit of klimaat.