do

7 okt

Online sessie Platform Binnenstadsmanagement – Kwaliteit van samenwerking (alleen voor leden)

11:00event

De complexiteit van vraagstukken in de binnenstad is de afgelopen jaren toegenomen. Om deze vraagstukken het hoofd te bieden, kunnen partijen zelfstandig het verschil niet meer maken. Samenwerking is nodig. Maar wat bepaalt nu de kwaliteit van samenwerking?  
 
Het Platform Binnenstadsmanagement heeft in samenwerking met Jasper Tiemeijer (afstudeerder TU Eindhoven) een onderzoek uitgevoerd naar de criteria die de kwaliteit van samenwerking kunnen beoordelen. Hierbij zijn de uitgangspunten uit de literatuur gecombineerd met de praktijkervaringen uit vier binnensteden in Nederland. Tijdens de online sessie op 7 oktober (11.00 – 12.30) presenteert Jasper de belangrijkste bevindingen uit zijn onderzoek. Aan de hand van zijn onderzoeksresultaten gaat hij onder andere in op het belang van een heldere organisatiestructuur, de verbinding met de achterban en een heldere rol en taakverdeling op de kwaliteit van de samenwerking in de binnenstad.