ma

18 mei

Reeks discussieforum: Hoe bereidt uw binnenstad zich voor op de 1,5 meter-samenleving?

14:00event

VOL

Om de vragen waar iedere binnenstad nu mee worstelt te behandelen, organiseert het Platform Binnenstadsmanagement een online discussieforum op maandag 18 mei van 14.00 – 15.00. Via het forum worden de vragen die leven in binnensteden geïnventariseerd en worden tips en ervaringen gedeeld.

Een van de vraagstukken die we willen behandelen is: hoe reguleer je de toestroom van bezoekers naar de binnenstad, zowel in de winkels/horeca als in de openbare ruimte? Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid om vooraf zelf vragen in te dienen of deze te stellen tijdens het forum.  

De geplande sessie op maandag 18 mei vormt de startsessie, waarbij we met u de vragen inventariseren en zoveel mogelijk vragen al in onderling gesprek proberen te beantwoorden. Indien antwoorden uitblijven, zullen wij deze nader uitwerken. Afhankelijk van de invulling van deze startsessie bepalen we de invulling van eventuele vervolgsessies, waarbij we in deelgroepen (afhankelijk van stedelijke problematiek en thematiek) aparte sessies kunnen organiseren . Op die manier kan de kennisuitwisseling tussen binnensteden worden ingevuld. 

Aanmelden? Leden van het Platform Binnenstadsmanagement kunnen zich aanmelden. Aanmelden kan door te klikken op onderstaande aanmeldknop. Bij grote belangstelling, organiseren we een extra sessie.

Op 22 april organiseerde Platform Binnenstadsmanagement een webinar over de samenwerking in binnensteden en het belang van samenwerking in tijden van de coronacrisis. Het webinar terugkijken kan via onderstaande link:

https://www.onlineseminar.nl/platformbinnenstadsmanagement/webinar/29959/binnenstadsmanagement-in-ontwikkeling/#watch-player