vr

17 mei

1

Themaworkshop: Samenwerken, vast goed?

10:30event

Vastgoed is van grote invloed op de sfeer, uitstraling en structuur van de binnenstad. En het belang van een goede samenwerking met eigenaren neemt toe. Steeds meer binnensteden weten deze belangrijke stakeholder te betrekken en activeren. Aansprekende thema’s hierbij zijn: acquisitie, transformatie en duurzaamheid. Hoe pakt uw stad dit aan? Wat werkt wel en wat niet en waarom? Vastgoedeigenaren verschillen van kleine, particulieren tot grote, internationale beleggers. Op welke wijze krijgt samenwerking vorm, zodat deze belangrijke stakeholder gaat mee investeren in versterking van uw binnenstad. Zodat gewenste ontwikkelingen tot realisatie komen en uw stad kan meebewegen met de voortdurende dynamiek in retailland. Samen met experts op het gebied van vastgoed komt de breedte van het thema aan bod.

Programma
10.30 Inloop
11.00 Introductie: Vastgoedsamenwerking in Deventer
11.15 – 11.35 Pitches workshops
11.45 – 12.30 Workshopronde 1
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.15 Workshopronde 2
14.30 – 15.00 Paneldiscussie: leasons learned?
15.00 Afsluiting en borrel

Vastgoedsamenwerking in Deventer
Onze gaststad Deventer heeft een lange weg afgelegd als het aankomt op vastgoedsamenwerking. Hoewel het vastgoed al wel verenigd was, zijn er de afgelopen 2 jaar grote stappen gezet. Het Binnenstadsmanagement heeft een professionaliseringsslag gemaakt met als één van de successen de Bedrijven Investeringszone (BIZ) voor vastgoedeigenaren. In een korte inleiding wordt u meegenomen in de ontwikkeling van de samenwerking met de vastgoedsector in Deventer. Waar komen ze vandaan, wat zijn belangrijke thema’s voor het vastgoed (waar lopen ze warm voor), wat is er bereikt en wat zijn kritische succesfactoren binnen de samenwerking? Een mooie opwarmer om daarna de horizon te verbreden in een aantal thematisch gerichte workshops.

1. Workshop Transformatie
Transformatie in de binnenstad is het nieuwe toverwoord. Nu de retail verder afneemt is transformatie naar o.a. wonen het alternatief voor een levendige en leefbare binnenstad. Maar wat komt daarbij kijken? Hoe stimuleert u transformatie? Welke rol kunt u vanuit een overheid of centrummanagementorganisatie vervullen en hoe pakt u zo’n traject aan met pandeigenaren? We trappen af met Ioulia Ossokina, stedelijk econoom en universitair docent aan de TU Eindhoven, die ons relevante onderzoeksinzichten geeft ten aanzien van transformatie van winkelvastgoed. Vervolgens gaan we met Ioulia en Bob Custers van VOCUS in gesprek over de praktijk. VOCUS heeft als architectenbureau veel ervaring met binnenstedelijke transformatieprocessen op verschillende schaalniveaus.

2. Workshop Duurzaamheid
De klimaattransitie is niet alleen broodnodig, het kan ook een trigger zijn om de samenwerking met de vastgoedsector te intensiveren. In binnenstedelijk gebied liggen er legio kansen om energiebesparende maatregelen te treffen, die juist voor het collectief interessant zijn. Maar dat niet alleen. Vergroening van straten, gevels en daken draagt bij aan hitteen waterbestendigheid, maar heeft ook degelijk (financiële) meerwaarde. Voorbeelden uit het buitenland laten zien dat publiek-private investering hiervoor uitgangspunt kan zijn. In de workshop duurzaamheid wordt u geprikkeld om dergelijke opgaven lokaal in samenwerking met vastgoedeigenaren in gang te gaan zetten. Nico Hamakers van Engie schuift aan om een deskundig gesprek op gang te brengen.

3. Workshop Acquisitie
Om het aanbod en de gebiedsprofilering te versterken en tevens de leegstand te bestrijden zijn veel centrumgebieden actief in acquisitie van nieuwe winkels en horeca. De ervaringen hiermee zijn diffuus. De ene plaats komt van een koude kermis thuis en de andere boekt mooie resultaten. In de workshop acquisitie delen voor- en tegenstanders hun persoonlijke ervaringen. Wat zijn kritische succesfactoren en welke accenten moet u zetten? De workshop wordt begeleid door Peter Brouwer en Niek Mares, binnenstadsmanagers van respectievelijk Deventer en Roermond.

Paneldiscussie
Na de workshops gaan we met u en de experts in discussie over de lessons learned op gebied van acquisitie, transformatie en verduurzamen van vastgoed. Wat is er nodig om de ambities tot uitvoering te brengen? Wanneer heeft een collectieve aanpak zin en wanneer niet? Op welke wijze kunt u vastgoedeigenaren bij deze onderwerpen betrekken? En welke rol vervullen de overheid, pandeigenaren en andere belanghebbenden? Het doel is om vanuit kennis en ervaring praktische handvatten mee te krijgen om aan de slag te gaan met samenwerking in vastgoed in uw eigen stad.

Deelnamevoorwaarden
Leden kunnen gratis deelnemen aan dit evenement (2 personen per organisatie). De toegangsprijs voor niet-leden is € 250,- per persoon.