di

10 nov

Vervolgsessie 10 november: Perspectief voor de binnenstad

13:30event

De coronacrisis verandert de manier waarop naar de binnenstad gekeken wordt. De afgelopen jaren maakt de binnenstad al een transitie van ‘place to buy’ naar ‘place to be’. Wordt deze ontwikkeling door de coronacrisis versterkt of maken we een andere wending? Welke functies dragen de binnenstad in de periode na corona en welke opgaven gaan hiermee gepaard?

In de voorgaande sessies is gesproken over het toekomstige functieprofiel van de binnenstad, de verandering van doelgroepen en de rol van stakeholders. Tijdens de sessie op 10 november gaan dieper in op de wijze waarop, in deze periode, een perspectief op de binnenstad wordt gevormd. Vera Gielen van de gemeente Eindhoven is inmiddels met deze opgave gestart en licht tijdens de online sessie haar proces toe. Vervolgens gaan we graag met u in gesprek over de mogelijkheden in uw binnenstad.  

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van het Platform Binnenstadsmanagement. 

De sessie gaat in op de visie voor de lange termijn voor de binnenstad (online discussieforum) en wordt georganiseerd op dinsdag 10 november van 13.30 – 15.00. Via het forum worden de vragen die leven in binnensteden geïnventariseerd en worden tips en ervaringen gedeeld.

De sessie vormt een onderdeel van een reeks aan sessies die worden georganiseerd in het kader van het perspectief voor de binnenstad na de huidige coronacrisis. De terugkoppeling hiervan is ook op Chainels te vinden. Om aan te kunnen haken bij de sessie is het niet noodzakelijk dat u een eerdere sessie heeft gevolgd. We starten altijd eerst met een terugblik naar voorgaande sessies.