di

25 aug

Vervolgsessie 25 augustus: Perspectief voor de binnenstad: VOL

11:00event

VOL

Er wordt gewerkt met kleine groepen. Wilt u ook deelnemen aan een sessie. Stuur dan een mail naar platform@binnenstadsmanagement.org. Bij voldoende interesse organiseren wij een nieuwe reeks. Alleen beschikbaar voor leden! 

De coronacrisis verandert de manier waarop naar de binnenstad gekeken wordt. De afgelopen jaren maakt de binnenstad al een transitie van ‘place to buy’ naar ‘place to be’. Wordt deze ontwikkeling door de coronacrisis versterkt of maken we een andere wending? Welke functies dragen de binnenstad in de periode na corona en welke opgaven gaan hiermee gepaard?

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van het Platform Binnenstadsmanagement. 

De sessie is een vervolg op de sessie van 30 juni. De sessie gaat in op de visie voor de lange termijn voor de binnenstad (online discussieforum) en wordt georganiseerd op dinsdag 25 augustus van 11.00 – 12.00. Via het forum worden de vragen die leven in binnensteden geïnventariseerd en worden tips en ervaringen gedeeld.

De sessie vormt een onderdeel van een reeks aan sessies die worden georganiseerd in het kader van de ‘binnenstad coronaproof’. De terugkoppeling hiervan is ook op Chainels te vinden. Om aan te kunnen haken bij de sessie op 25 augustus is het niet noodzakelijk dat u een eerdere sessie heeft gevolgd. We starten altijd eerst met een terugblik naar voorgaande sessies. 

Aanmelden? Leden van het Platform Binnenstadsmanagement kunnen zich aanmelden. Aanmelden kan door te klikken op onderstaande aanmeldknop in Chainels. Bij grote belangstelling, organiseren we een extra sessie.

Online (Zoom)