di

29 sep

Vervolgsessie 29 september: Perspectief voor de binnenstad: VOL

14:00event

Er wordt gewerkt met kleine groepen. Wilt u ook deelnemen aan een sessie. Stuur dan een mail naar platform@binnenstadsmanagement.org. Bij voldoende interesse organiseren wij een nieuwe reeks. Alleen beschikbaar voor leden! 

De coronacrisis verandert de manier waarop naar de binnenstad gekeken wordt. De afgelopen jaren maakt de binnenstad al een transitie van ‘place to buy’ naar ‘place to be’. Wordt deze ontwikkeling door de coronacrisis versterkt of maken we een andere wending? Welke functies dragen de binnenstad in de periode na corona en welke opgaven gaan hiermee gepaard?

In de voorgaande sessies is gesproken over het toekomstige functieprofiel van de binnenstad en de verandering van doelgroepen. In de sessie van 29 september gaan we nader in op de rol van de verschillende stakeholders. 

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van het Platform Binnenstadsmanagement. 

De sessie is een vervolg op de sessie van 25 augustus. De sessie gaat in op de visie voor de lange termijn voor de binnenstad (online discussieforum) en wordt georganiseerd op dinsdag 29 september van 14.00 – 15.00. Via het forum worden de vragen die leven in binnensteden geïnventariseerd en worden tips en ervaringen gedeeld.

De sessie vormt een onderdeel van een reeks aan sessies die worden georganiseerd in het kader van het perspectief voor de binnenstad na de huidige coronacrisis. De terugkoppeling hiervan is ook op Chainels te vinden. Om aan te kunnen haken bij de sessie is het niet noodzakelijk dat u een eerdere sessie heeft gevolgd. We starten altijd eerst met een terugblik naar voorgaande sessies. 

Deze sessie zit helaas vol. U kunt zich niet meer aanmelden.