ma

14 sep

1

Webinar Binnenstadsbarometer

13:00event

In een wereld waarin de hoeveelheid data die verzameld wordt sterk toeneemt, groeien ook de mogelijkheden voor de monitoring in binnensteden. In 2019 lanceerde het Platform Binnenstadsmanagement de eerste versie van de Binnenstadsbarometer en is online (www.debestebinnenstad.nl/barometer) beschikbaar voor alle leden.
De barometer is een online monitor die aan de hand van verschillende databronnen inzichtelijk maakt hoe de binnenstad zich ontwikkeld. Bovendien is het door de uniforme opzet mogelijk om uw binnenstad te vergelijken met andere binnensteden en te bekijken op welke thema’s verschillen aanwezig zijn.

Op maandag 14 september organiseert het Platform Binnenstadsmanagement een webinar over de toepassing en werking van de Binnenstadsbarometer.

Hoe kun je de Binnenstadsbarometer inzetten?
De Binnenstadsbarometer kan worden ingezet bij de versterking van de binnenstad en ondersteunt professionals bij het maken van keuzen voor deze binnenstad. Aan de hand van de gegevens uit de Binnenstadsbarometer kan namelijk de effectiviteit en doeltreffendheid van investeringen of beleidskeuzen worden gemeten. De data vormt de input voor de jaarlijkse evaluatie van programma’s en acties voor de binnenstad en draagt bij aan de overweging of een eventuele bijstelling van beleid of acties noodzakelijk is.

Programma webinar Binnenstadsbarometer
Tijdens het webinar bespreken we de opbouw van de Binnenstadsbarometer en concrete voorbeelden hoe deze barometer kan worden ingezet. Zo lichten we het project toe dat het Platform Binnenstadsmanagement heeft uitgevoerd in Maastricht, waarbij een uitgebreide versie van de Binnenstadsbarometer (Binnenstadsbarometer in detail) toegepast is voor de herijking van het programma voor de binnenstad. Daarnaast is er ook voldoende ruimte tijdens het webinar voor de beantwoording van uw vragen.

Volg op 14 september onze webinar en krijg praktische handvatten voor uw binnenstad op het gebied van monitoring.

Aanmelden
Aanmelden kan via het aanmeldformulier op onze website.

 

Aanmelden

Telefoonnummer