di

19 nov

1

Webinar: Groene impuls voor de binnenstad

15:00event

Het vergroenen van de binnenstad of centrumgebied staat vernoemd in bijna ieder visiedocument en/of uitvoeringsprogramma voor de binnensteden in Nederland en daarbuiten. Groene elementen in een binnenstad hebben een positief effect op het verblijfsklimaat en zorgen er onder andere voor dat bezoekers langer in de binnenstad willen verblijven. Bovendien heeft vastgoed in een groene omgeving een hogere vastgoedwaarde en dragen bomen en overige groene elementen bij aan de verkoeling van de binnenstad. Iedereen kent inmiddels deze voordelen van groen in een stedelijke omgeving, maar hoe vertaal je nu de woorden uit de visie of programma naar de praktijk in de binnenstad? Hoe zorg je ervoor dat er naast kwantiteit ook oog is voor de kwalitatieve aspecten van groen? In het nieuwe programmaonderdeel van Platform Binnenstadsmanagement bespreken wij samen met u de praktische handvatten om te komen tot een aangename, groene binnenstad.    

Het vergroenen van de binnenstad is een opgave die een overheid niet alleen kan (en wil) oppakken. De betrokkenheid van vastgoedeigenaren, ondernemers en bewoners is essentieel in alle fasen van het proces: van ontwerp, realisatie tot beheer. Maar hoe overtuig je bijvoorbeeld vastgoedeigenaren om de muren van het vastgoed beschikbaar te stellen om groene gevels te realiseren? Of hoe ga je als gemeente om met initiatieven van bewoners en ondernemers en waarborg je de kwaliteit en onderhoud op de langere termijn?

Tanja van der Knoop, oprichter van de stichting Green City Buzz, herkent deze vraagstukken maar al te goed. De Stichting Green City Buzz adviseert en realiseert aantrekkelijke, sociale, toekomstbestendige en rendabele steden met behulp van vergroening. De afgelopen jaren heeft zij verschillende stedelijke gebieden bijgestaan bij het realiseren van waardevermeerderend duurzaam groen en heeft daarbij gewerkt met gemeenten, vastgoedeigenaren, ondernemers en bewoners. Tijdens het webinar bespreekt ze de lessen die zij de afgelopen jaren heeft geleerd. Zij zal ingaan op de noodzaak van groen en de wijze waarop dit gezamenlijk met de partijen in een binnenstad gerealiseerd kan worden. Tanja presenteert een revolutionaire aanpak die groen 365 dagen per jaar aantrekkelijk maakt (en waardevolle propositie creëert).

Nederland versus Singapore
In samenwerking met de Universiteit van Wageningen heeft Daan Verhorst onderzoek gedaan naar de verschillen tussen de wijze waarop de steden Amsterdam en Singapore de vergroeningsopgave van het stedelijk gebied oppakken. Singapore vormt een stad met één van de hoogste bevolkingsdichtheden ter wereld, maar staat daarnaast ook bekend als één van de meest groene stedelijke gebieden. Wat kunnen we hiervan leren? In gesprek met Daan worden op basis van de verschillen tussen de Nederlandse aanpak en de aanpak uit Singapore aanbevelingen geformuleerd voor Nederlandse binnensteden, zowel voor de grote binnensteden als de kleinere centrumgebieden.

De wijze waarop groen wordt bestuurd, heeft veel invloed op het straatbeeld en de totale binnenstad. Op dit moment worden allerlei obstakels ervaren, onder andere op het gebied van lange termijn beheer, regelgeving en een mismatch tussen bater en betaler. In gesprek met Daan en Tanja worden concrete tips en handvatten geformuleerd om weerstand te bieden aan deze obstakels.

Hoe werkt het?
Wilt u deelnemen aan het webinar? Het is van belang dat u zich vooraf aanmeldt via het inschrijfformulier op onze website (www.binnenstadsmanagement.org). Nadat u zich heeft ingeschreven, ontvangt u van ons een uitnodiging met een nadere instructie en toegang tot het webinar. Tijdens het webinar heeft u de mogelijkheid om te reageren en vragen te stellen.

Deelnemen
Dit webinar is slechts toegankelijk voor deelnemers en begunstigers van het Platform Binnenstadsmanagement.

Tot slot
Voor vragen of nadere informatie over het webinar, kunt u contact opnemen met Marjolein Dikmans of Roos Hoedjes: +31(0)411-850599 of platform@binnenstadsmanagement.org