di

17 nov

Webinar Leefbare binnenstad

event

In het najaar organiseren wij een tweede webinar rondom het thema de leefbare binnenstad. De groei van horeca, de toename van activiteiten en evenementen in
de binnenstad en het groeiende belang van beleving verhogen de druk op het leefklimaat in de binnenstad. Op welke manier kan een binnenstad werken aan een evenwicht tussen leefbaarheid en levendigheid? In gesprek met diverse experts bespreken wij dit spanningsveld met u tijdens het webinar.